Nie trwóż się

XAA 101 - Fürchte dich nicht

– Johann Christoph Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Parafrazy Anuszki, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Parafrazy Anuszki

Filip Adam Zieliński

Fürchte dich nicht

Waiting...

Nie lękaj się, gdyż ja cię wybawiłem

Waiting...

Nie trwóż się

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Chorał ATTB (Vox Cristus), S

Vox Cristus:
Fürchte dich nicht, denn ich hab dich erlöst.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.
Fürchte dich nicht, denn du bist mein, ich hab’ dich erlöst.
Wahrlich, ich sage dir:
Heute wirst du mit mir im Paradies sein.

Sopran:
O Jesu du, mein Hilf und Ruh,
Ich bitte dich mit Tränen:
Hilf, daß ich mich bis in Grabe Nach dir möge sehnen.

Waiting... Is 43:1

Chór (Vox Cristus):
Nie lękaj się, gdyż ja cię wybawiłem,
Wezwałem cię przez twoje imię, ty jesteś mój!
Nie lękaj się, ponieważ ty jesteś mój, Ja cię wybawiłem.
Zaprawdę powiadam ci:
Dziś będzie ze mną w raju.

Sopran (Dusza):
O Jezu, tyś moją pomocą i spokojem.
Błagam cię we łzach cały:
Pomóż, abym do śmierci swoje
Pragnął tylko Ciebie i Twej chwały.

Waiting... Iz 43:1

Nie trwóż się, iżem Cię odkupił.
Mianowicie zawołałem Cię, Tyżeś moy.
Nie trwóż się, iżeś moy, Iam Cię odkupił.
Prawie, rzekę ia Tobie:
dzisia będziesz ze Mną w Raiu.

O IEzu, Tyś me dopomożenie a odpoczynienie,
stąd błagam Cię śród łez:
dopomóż, iżbym aże po grób
tążyć za Tobą mógł.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Parafrazy Anuszki

Tłumaczenie przygotowane na koncert motetowy zespołu Contento Core, z cyklu "Muzyka i Słowo" we wrześniu 2017 roku.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE poświęcam przekład napisany w Święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH I dedicate the translation written on 15th September 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników