Aż po krzyża pień, posłuszny był Baranek Boży

XAA 1 - Bis hin an des Kreuzes Stamm ward gehorsam Gottes Lamm

– inne-teksty

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Parafrazy Anuszki, Filip Adam Zieliński, Armin Teske, inne
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Parafrazy Anuszki

Filip Adam Zieliński

Bis hin an des Kreuzes Stamm ward gehorsam Gottes Lamm

Waiting...

Do końca na Pniu Krzyża był posłuszny Baranek Boży

Waiting...

Trwał do Drzewa Krzyżowego Baranek Boży usposobienia kornego.

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Bis hin an des Kreuzes Stamm
ward gehorsam Gottes Lamm.
Wend o Gott, unser Not,
Christ, Dein Blut mach alles gut.
Seht, wie an des Kreuzes Bogen
unser Jesus wird gezogen.
Wend o Gott, unser Not,
Christ, Dein Blut mach alles gut.
Jetzo wird den Tod ertöten,
wie Er sagt durch die Propheten.
Wend o Gott, unser Not,
Christ, Dein Blut mach alles gut.
Der am Kreuz Du aus Erbarmen
all an dich zeuchst, hilf uns Armen.
Wend o Gott, unser Not,
Christ, Dein Blut mach alles gut.
Der den Schächer angesehen,
wird uns nicht den Rükken drehen.
Wend o Gott, unser Not,
Christ, Dein Blut mach alles gut.
An dem Holze stirbt das Leben.
Höll und Tod wird preisgegeben.
Wend o Gott, unser Not,
Christ, Dein Blut mach alles gut.
Also: bis ans Kreuzes Stamm
ward gehorsam Gottes Lamm.

Waiting...

Do końca na Pniu Krzyża był posłuszny Baranek Boży.
Zwróć się Panie, w naszej potrzebie, Chryste, Twoja Krew wszystko naprawia.
Spójrz, jak na łuk Krzyża nasz Jezus jest wciągany.
Zwróć się Panie, w naszej potrzebie, Chryste, Twoja Krew wszystko naprawia.
Teraz uśmierci śmierć, jak mówił przez proroków.
Zwróć się Panie, w naszej potrzebie, Chryste, Twoja Krew wszystko naprawia.
Który na Krzyżu z miłosierdzia wszystkich do siebie przyprowadzasz, pomóż nam biednym.
Zwróć się Panie, w naszej potrzebie, Chryste, Twoja Krew wszystko naprawia.
Który na złodzieja spojrzałeś, i od nas nie odwracaj się plecami.
Zwróć się Panie, w naszej potrzebie, Chryste, Twoja Krew wszystko naprawia.
Na drewnie umiera życie. Piekło i śmierć stają się puste
Zwróć się Panie, w naszej potrzebie, Chryste, Twoja Krew wszystko naprawia.
Do końca na Pniu Krzyża był posłuszny Baranek Boży.

Waiting...

Trwał do Drzewa Krzyżowego
Baranek Boży usposobienia kornego.
Zażegnay, o Boże, biadę naszą,
Kryste, Krwie Twe wszem dobrość przynasza.
Patrzaycie, iako na Krzyża belce
IEzus nasz rozciągniony wielce.
Zażegnay, o Boże, biadę naszą,
Kryste, Krwie Twe wszem dobrość przynasza.
Ninie śmirć bywa uśmierconą,
iako przez proroków Odeń rzeczono.
Zażegnay, o Boże, biadę naszą,
Kryste, Krwie Twe wszem dobrość przynasza.
Na Krzyżuś ze zmiłowania
wszech do Się zyskał, udziel nam, niebożętom, dopomożenia.
Zażegnay, o Boże, biadę naszą,
Kryste, Krwie Twe wszem dobrość przynasza.
Który na łotra skierował spoyrzenie
nie da nam znać, czym zlekceważenie.
Zażegnay, o Boże, biadę naszą,
Kryste, Krwie Twe wszem dobrość przynasza.
Żywot śmirć wziął na pniu Krzyża drzewa.
Na pastwę piekła, śmirci się wydawa.
Zażegnay, o Boże, biadę naszą,
Kryste, Krwie Twe wszem dobrość przynasza.
Przeto: trwał do Drzewa Krzyżowego
Baranek Boży usposobienia kornego.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Parafrazy Anuszki

Tłumaczenie przygotowane dla {Oh!} na koncert wielkopiątkowy w NOSPR, w dniu 14 kwietnia 2017 roku.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE poświęcam przekład napisany w Środę Suchych Dni Września roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH I dedicate the translation written on 23rd September 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników