Przekłady

Treść w języku oryginału.

Treść w języku oryginału dzieła, najczęściej po niemiecku, ale w przypadku Bacha mamy też dzieła do nabożeństw łacińskich, a w przypadku innych kompozytorów inne języki.

oryginał
Masz dostęp
Możesz czytać ten przekład

Parafrazy W34

Parafrazy, kompilacje i materiały, które będą się nadawać do użycia w ramach projektu KBPP.

wojtek
Masz dostęp
Możesz czytać ten przekład

Prof. Perz, 2012

Na podstawie transkrypcji audycji radiowych pt. "200 kantat Jana Sebastiana" emitowanych w programie drugim Polskiego Radia od adwentu 2012 roku aż do dziwnej przerwy, na wiosnę roku 2015, która to przerwa ciągle jeszcze trwa (obserwacja z adwentu '2015).

Jeżeli chodzi o prawa autorskie do tego przekładu to przypuszczam, że należą do profesora, a może do Polskiego Radia, a może do obu tych podmiotów, ja tylko słuchając to wpisałem i używam tu, zgodne z odnotowaną Notą prawną (!!! poprawić link na bez cms).

perz2012
Brak dostępu

Prof. Mirosław Perz, 1994 rok

Na podstawie transkrypcji audycji radiowych pt. "200 kantat Jana Sebastiana" emitowanych w programie drugim Polskiego Radia, w latach 1991-1994.

perz1994
Brak dostępu

Armin i Andrzej Teske, 2004

Tłumaczenia kantat na język polski pochodzące z dodatku do książki Dura "Kantaty Jana Sebastiana Bacha". Wydawnictwo "Polihymnia", Lublin, 2004 rok. Autorzy to Andrzej i Armin Teske. Pan Andrzej przełożył kantaty świeckie, pan Armin kantaty kościelne.

teske2004
Masz dostęp
Możesz czytać ten przekład

Parafrazy Anuszki

Anuszka ma swoje zdanie na temat wersji językowej Mesjasza Haendla. Ma też możliwość przetworzenia niektórych tekstów niemieckich na wersje bardziej literackie co czyni, nie tylko w motetach ale również w kantatach.

Anuszka
Masz dostęp
Możesz czytać ten przekład

dr Paweł Piszczatowski

Tłumaczenia pochodzące z serwisu Uniwersytetu Warszawskiego z projektu Seminarium Bachowskiego. O samym projekcie można poczytać tu:

http://bach.uw.edu.pl

Tłumaczenia kantat jest podpisane i oznaczone symbolem:

(©) dr Paweł Piszczatowski (Instytut Germanistyki UW)

cokolwiek ten symbol oznacza.

 

Piszczatowski
Brak dostępu

Inne przekłady

Inne przekłady, pojedyncze, takie co ich źródła są niepewne. Za każdym razem staram się określić autora, opisać źródło ale nie zawsze jest to możliwe.

Inne
Brak dostępu

Filip Adam Zieliński

Tłumaczenia pana Filipa Adama Zielińskiego.

Przekłady dedykowane p. mgr Grażynie Banduch. Pisane od roku Pańskiego 2013 do chwili obecnej. Cechuje je archaizowany styl połączony z różnymi typami rymów. Wiele tekstów kantat po raz pierwszy od ich powstania przed trzystoma laty p. Zieliński przetłumaczył na język polski.

Kontakt z autorem przekładu:  f.a.zielinski@interia.pl  


 

Translations by Mr. Filip Adam Zieliński, dedicated to Ms. Grażyna Banduch, have been written since 2013 A.D. up to the present moment. Their feature is an archaized style combined with different types of rhymes. Many of these texts have been translated by Mr. Zieliński into Polish for the first time since being originally written three hundred years ago.

E-mail addres of the author of the translations: f.a.zielinski@interia.pl

 

Zieliński
Masz dostęp
Możesz czytać ten przekład

Jeszcze inne przekłady

Jeszcze inne przekłady, gdy grupa inne jest już zajęta.

inne-2
Brak dostępu

Armin Teske, inne

Tłumaczenia Armina Teske nie pochodzące z wydanego w 2004 roku dodatku do książki Dura.

teske-2
Brak dostępu