Odpoczynek

KV 626 - Requiem

– 

Napisane na święto: Pogrzeb
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

KV 626

Requiem

Waiting...

Odpoczynek

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

I. Introitus

Introitus

Waiting...

Introit

Waiting...

1. Adagio

Chór, S (d-mol)

Requiem aeternam dona ets, Domine,
et lux perpetua luceat ets.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona ets, Domine,
et lux perpetua luceat ets.

Waiting...

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Pieśń Ci przystoi na Syjonie Panie;
W Jerozolimie, tam Ci ślubowanie
Będzie oddane. Przyjmij prośby moje;
A wszyscy będą wielbić imię Twoje.
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Waiting...

II. Kyrie

Kyrie

Waiting...

Panie

Waiting...

2. Allegro - Adagio

Chór (d-mol)

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Waiting...

Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się.

Waiting...

III. Sequentia

Sequentia

Waiting...

Sekwencja

Waiting...

3. Allegro assai

Chór (d-mol)

Dies irae

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus
Quando judex est venturus
Cuncta stricte discussurus.

Waiting...

W gniewu dzień

W gniewu dzień, w tę pomsty chwilę,
Świat w popielnym legnie pyle:
Zważ Dawida i Sybillę.

Jakiż będzie płacz i łkanie,
Gdy dzieł naszych sędzia stanie,
Odpowiedzieć każąc za nie.

Waiting...

4. Andante

S, CA, T, B (b-mol?)

Tuba mirum

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum
Coget omnes ante thronum.

Mors slopebit et natora
Cum resurget creatura
Judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit
Quidquid latet apparebit,
Nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus,
Quem patronum togaturus,
Cum vix justus sit securus?

Waiting...

Trąba groźnym

Trąba groźnym zabrzmi tonem
Nad grobami śpiących zgonem,
Wszystkich stawi nas przed tronem.

Śmierć z naturą się zadziwi,
Gdy umarli wstaną żywi,
Win brzemieniem nieszczęśliwi.

Księgi się otworzą karty,
Gdzie spis grzechów jest zawarty,
Za co świat karania warty.

Kiedy sędzia więc zasiędzie,
Wszystko tajne jawnym będzie,
Gniewu dłoń dosięże wszędzie.

Cóż mam, nędzarz, ku obronie,
Czyją pieczą się zasłonię,
Gdy i święty zadrży w łonie?

Waiting...

5. Grave

Chór (g-mol, d-mol)

Rex tremendae

Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salve me, fons pietatis.

Waiting...

Panie w grozie

Panie w grozie swej bezmierny,
Zbawisz z łaski lud Twój wierny,
Zbaw mnie, zdroju miłosierny.

Waiting...

6. Andante

S, CA, T, B (F-dur)

Recordare

Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae,
Ne me perdas ilia die.

Quaerens me sedisti lassus,
Redemisti crucem passus,
Tamus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis
Donum fac remissionis
Ante diem rationis.

lngemisco tamquam reus,
Culpa rubet vultus meus,
Supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sum dignae,
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremet igne.

Inter oves locurn praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parle dextra.

Waiting...

Racz pamiętać

Racz pamiętać, Jezu drogi,
Żeś wziął dla mnie żywot srogi,
Nie gub mnie w dzień straszny trwogi.

Długoś szukał mnie znużony,
Zbawił krzyżem umęczony,
Niech ten trud nie będzie płony.

Sędzio pomsty sprawiedliwy,
Bądź mym grzechom litościwy,
Zanim przyjdzie sąd straszliwy.

Jęcząc, pomnąc win bezdroże,
Wstydem me oblicze gorze,
Szczędź mnie, błagam, Panie Boże.

Ty coś Marii grzech wybaczył
I wysłuchać łotra raczył,
Nie pozwolisz, bym zrozpaczył.

Choć niegodne me błaganie,
Nie daj mi, dobroci Panie,
W ognia wieczne wpaść otchłanie.

Daj mi mieszkać w owiec gronie,
Z dala kozłów, przy Twym tronie
Postaw mnie po prawej stronie.

Waiting...

7. Andante

Chór (a-mol, F-dur, d-mol)

Confutatis

Confutatis maledictis
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis.

Waiting...

Gdy uśmierzysz

Gdy uśmierzysz potępionych,
Srogim żarom przeznaczonych,
Weź mnie do błogosławionych.

Błagam kornie bijąc czołem,
Z sercem, co się zda popiołem,
Wspomóż mnie nad śmierci dołem.

Waiting...

8. Larghetto

Chór (d-mol)

Lacrimosa

Lacrimosa dies ilia
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus,
Pie Jesu Domine,
Dona els requiem.

Waiting...

O dniu jęku

O dniu jęku, o dniu szlochu,
Kiedy z popielnego prochu
Człowiek winny na sąd stanie.
Oszczędź go, o dobry Boże,
Jezu nasz, i w zgonu porze
Daj mu wieczne spoczywanie.

Waiting...

IV. Offertorium

Offertorium

Waiting...

Ofertorium

Waiting...

9. Andante con moto

Chór, S, CA, T, B (g-mol)

Domine Jesu

Domine, Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omniurn fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de prof undo lacu:
libera cas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum,
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Waiting...

Panie Jezu

Panie Jezu Chryste, Królu chwały,
Zachowaj dusze wszystkich wiernych zmarłych,
Od kar piekielnych i głębokiej czeluści,
Wybaw je ze lwiej paszczęki,
Niech ich nie pochłonie piekło, niech nie wpadają w ciemności,
Lecz chorąży święty Michał,
Niech je stawi w światłości świętej, 
Którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu.

Waiting...

10. Andante con moto

Chór (E-dur, g-mol)

Hostias

Hostias et preces, tibi, Domine,
laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte Iransire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Waiting...

Składamy

Składamy Ci, Panie, ofiary 
I modły pochwalne, 
A Ty je przyjmij za te dusze, 
Które dzisiaj wspominamy
Spraw, o Panie, niech przejdą ze śmierci do życia, 
Które niegdyś obiecałeś Abrahamowi 
I jego potomstwu.

Waiting...

V. Sanctus

Sanctus

Waiting...

Święty

Waiting...

11. Adagio-Allegro

Chór (D-dur)

Dominus Deus

Dominus Deus Sabaoth!
Pleni suni coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

Waiting...

Pan Bóg Zastępów

Pan Bóg Zastępów.
Pełne są Niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości.

Waiting...

VI. Benedictus

Benedictus

Waiting...

Błogosławiony

Waiting...

12. Andante-Allegro

S, A, T, B, Chór (B-dur)

Benedictus

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Waiting...

Błogosławiony

Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

Waiting...

VII. Agnus dei

Agnus dei

Waiting...

Baranku Boży

Waiting...

13. Larghetto

Chór (d-mol, B-dur)

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Waiting...

Baranku Boży

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
daj mu spoczywanie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata,
daj mu wieczne spoczywanie.

Waiting...

VIII. Communio

Communio

Waiting...

Komunia święta

Waiting...

14. Adagio-Allegro (tempo primo)

S, Chór (B-dur, d-mol)

Lux aeterna

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis mis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis,
cum sanetis tuis in aeternum,
quia plus es.

Waiting...

Światłość wiekuista

Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie,
śród Świętych Twoich na wieki,
bo jesteś pełen dobroci.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
śród świętych Twoich na wieki,
bo jesteś pełen dobroci.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Filip Adam Zieliński

Wprowadzono w dniu 5 I A.D. 2019. Dedykuję p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Entered on the 5th day of January A.D. 2019. I dedicate it to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników