Ewangelia

Ewangelia, to dobra nowina o tym, że ...

Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, 
aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Powyższa wypowiedź Pana Jezusa spisana została przez apostoła Jana (J 3, 16), jako fragment rozmowy z Nikodemem. Werset ten wg. wielu chrześcijan jest najlepszym streszczeniem dobrej nowiny, a więc ewangelii.