Moia duszo, niech odpłynie

BWV 522 - Meine Seele, lass es gehen

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 522

Meine Seele, lass es gehen

Waiting...

Moia duszo, niech odpłynie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Continuo

Meine Seele, lass es gehen,
wie es in der Welt jetzt geht.
Meine Seele, lass es stehen,
wie es jetzo geht und steht.
Liebste Seele, halte stille,
denke dass es Gottes Wille.

Waiting...

Moia duszo, niech odpłynie,
jako w świecie bywa ninie.
Ma duszyco, niech ostanie,
ninie odpływa, ninie się ostawa.
Duszyco miluczka ma, przemyśliwaj
w cichości, iż toć zamysł Boga bywa.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: unbekannt
Text: unbekannt

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 18 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Zuzannie Langner. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 18th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Susanne Langner. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników