Oto panuje Bóg moy, Ociec, Syn a Duch Święty

BWV 520 - Das walt mein Gott

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 520

Das walt mein Gott

Waiting...

Oto panuje Bóg moy, Ociec, Syn a Duch Święty

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Continuo

Das walt mein Gott,
Gott Vater, Sohn und heilger Geist,
der mich erschaffen hat,
mir Leib und Seel gegeben,
im Mutterleib das Leben,
gesund ohn allem Schad.

Waiting...

Oto panuje Bóg moy,
Ociec, Syn a Duch Święty,
Tenci mię powołał,
odeń cielnę powłokę a duszę,
które od matki żywota noszę,
zdrowie bez skazy mi ofiarował.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: unbekannt
Text: unbekannt

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 20 VIIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Lizie Larsson. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 20th day of September A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Lisa Larsson. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników