Padam tuć ja ninie, o Oćcze wszej łaskawości

BWV 519 - Hier lieg ich nun, o Vater aller Gnaden

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 519

Hier lieg ich nun, o Vater aller Gnaden

Waiting...

Padam tuć ja ninie, o Oćcze wszej łaskawości

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Hier lieg ich nun, o Vater aller Gnaden,
vor deinem Thron mit Sündenlast beladen,
mein eigen Herz schilt mich ins Angesicht,
doch schrei ich noch: Ach Gott, verstoß mich nicht!

Waiting...

Padam tuć ja ninie, o Oćcze wszej łaskawości,
przede stolicą Twoją pod brzemieniem grzeszności,
gromi mię wobec obliczności me sierce zgoła,
przeto wciąż: Ach, Boże, nie wyrzekaj się mię! wołam.

Waiting...

3.

Hier lieg ich nun, mein Gott, zu deinen Füßen,
ach lasse mich der süssen Huld geniessen,
mit welcher du die Deinen oft erquickst,
und ihnen Licht, Trost, Freud und Kraft zuschickst.

Waiting...

Padam tuć ja ninie, mój Boże, przed stopy Twemi,
ach, daj się poznać słodkimi czyny łaskawemi,
któremi częstokroć Twoim dawasz pokrzepienie,
dając jim światłość, radość, siłę a pocieszenie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: unbekannt
Text: Johann Arndt

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 4 I A.D. 2019. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Janowi Stanisławowi Jeżowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 4th day of January A.D. 2019. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Jan Stanisław Jeż. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników