Jakoć dobrze mi, o duszny przyjacielu

BWV 517 - Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 517

Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen

Waiting...

Jakoć dobrze mi, o duszny przyjacielu

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Continuo

Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen,
Wenn ich in deiner Liebe ruh'.
Ich steige aus der Schwermuts-Höhlen
Und eile deinen Armen zu.
Da muss die Nacht des Traurens scheiden,
Wenn mit so angenehmen Freuden
Die Liebe strahlt aus deiner Brust.
Hier ist mein Himmel schon auf Erden,
Wer wollte nicht vergnüget werden,
Der in dir findet Ruh und Lust.

Waiting...

Jakoć dobrze mi, o duszny przyjacielu,
w miłości Twey naleźć odpoczynienie.
Wzlatuję z frasunków czeluści wielu
y zdążam, byś objął mię swym ramieniem.
Mus jest oddzielić sie nocy smętności,
skoro z ogromem wspaniałej radości
miłość z piersi Twojej promienieje.
Tuć Niebo juże ziemie widnieje,
któżby nie zechciał uczuć wiesiela,
w Tobie ma miru a roskoszy wiela.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: vermutlich nach 1733/34
Text: Wolfgang Christoph Dreßler 1692
Bemerkungen: Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach Nr. 40

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 4 I A.D. 2019. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Adamowi Kajkowskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 4th day of January A.D. 2019. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Adam Kajkowski. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników