Na co, kłoniąc sie ku ziemie, sie frasujesz

BWV 516 - Warum betrübst du dich und beugest dich zur Erden

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 516

Warum betrübst du dich und beugest dich zur Erden

Waiting...

Na co, kłoniąc sie ku ziemie, sie frasujesz

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Continuo

Warum betrübst du dich und beugest dich zur Erden,
Mein sehr geplagter Geist, mein abgematter Sinn?
Du sorgst, wie will es doch noch endlich mit dir werden,
Und fährest über Welt und über Himmel hin.
Wirst du dich nicht recht fest in Gottes Willen gründen,
Kannst du in Ewigkeit nicht wahre Ruhe finden.

Waiting...

Na co, kłoniąc sie ku ziemie, sie frasujesz,
moy duchu udręczon a steran moy zmyśle?
O toć, jako z Tobą będzieć koniecznie sie Ty troszczysz,
y ulatasz nad ziemie a nad sklepienie niebieskie.
Nie chceszli posady w Bożej widzieć woli bezpiecznej,
nie umiesz odpoczynienia naleźć na wieki wieczne?

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: vermutlich nach 1733/34
Text: unbekannter Dichter
Bemerkungen: Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach Nr. 33

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 14 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Suzie LeBlanc. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 14th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Suzie LeBlanc. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników