O wiekuistości, grzmotuś słowem

BWV 513 - O Ewigkeit, du Donnerwort

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 513

O Ewigkeit, du Donnerwort

Waiting...

O wiekuistości, grzmotuś słowem

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Continuo

O Ewigkeit, du Donnerwort,
O Schwert, das durch die Seele bohrt,
O Anfang sonder Ende.
O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
Ich weiß vor großer Traurigkeit
Nicht, wo ich mich hinwende.
Mein ganz erschrock'nes Herze bebt,
Dass mir die Zung am Gaumen klebt.

Waiting...

O wiekuistości, grzmotuś słowem,
o ostrze, duszycę[1] tnące,
o, bez kresu Ty w początce[2].
O wieczności, czasie poza czasem,
nie znamci mieścca[3] w smętku[4] ogromnym
kędy[5] mi zwrócić się. Bezprzytomny
ze trwogi czuję sierce łomoczące,
języka ciało w ustach się lepiące.

[1] Duszę.
[2] W początku.
[3] Miejsca.
[4] Smutku.
[5] Dokąd.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: vermutlich vor 1733/34
Text: Johann Rist 1642
Bemerkungen: Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach Nr. 42

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 18 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i x. Edwardowi Wesołkowi FSSPX. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 18th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Father Edward Wesołek FSSPX. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników