Moy duchu, trzeba Tobie wspomnieć

BWV 509 - Gedenke doch, mein Geist, zurücke

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 509

Gedenke doch, mein Geist, zurücke

Waiting...

Moy duchu, trzeba Tobie wspomnieć

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Continuo

Gedenke doch, mein Geist, zurücke
Ans Grab und an den Glockenschlag,
Da man mich wird zur Ruh begleiten,
Auf dass ich klüglich sterben mag.
Schreib dieses Wort in Herz und Brust:
Gedenke, dass du sterben musst.

Waiting...

Moy duchu, trzeba Tobie wspomnieć
na grób a zegara wybicie,
co druhem mi będzie w odyście,
iżbych mogł jak należy pomrzeć.
Teć słowa wpisz w siercu, na piersi:
wspomnij, iż pomrzeć potrzeba Ci.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: vermutlich vor 1733/34
Text: unbekannter Dichter
Bemerkungen: Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach Nr. 41

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 18 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch oraz Ś. P. inż. Kazimierzowi Stelińskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 18th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and the late BS Kazimierz Steliński. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników