Cóżeś iest, o duszo, tako zafrasowaną

BWV 506 - Was bist du doch, o Seele, so betrübet

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 506

Was bist du doch, o Seele, so betrübet

Waiting...

Cóżeś iest, o duszo, tako zafrasowaną

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Was bist du doch, o Seele, so betrübet,
da dir der Herr ein Kreuz zu tragen giebet?
Was grämst du dich.
so ängstiglich,
als würdest du drum nicht von Gott geliebet?

Waiting...

Cóżeś iest, o duszo, tako zafrasowaną,
iż Pan Tobie Krzyż dawa ku dźwiganiu?
Na cóż oddawasz się niepokoiowi,
snute pośród trwóg,
iakoby miłować Cię poniechał Bóg?

Waiting...

2.

Wie bist du so unruhig und bekümmert,
weil dich die Freudensonne nicht anschimmert
Was sorgest du,
bist voll Unruh?
Dadurch wird ja dein Zustand nur verschlimmert.

Waiting...

Czemuś tako przeiętą niepokoiem, zatroskaną,
iż Tobie iasność słoneczna radości nie iest daną?
Na cóż się trapić,
niespokoine mieć myślenie?
Przeto ieszcze się będzieć gorszym Twe położenie.

Waiting...

3.

Was quälst du dich mit Zweifelmut und Sorgen,
weil dir des Herren Hülfe ist verborgen?
Ach! wirf auf ihn
die Sorge hin,
der dich bisher versorgt, hilft heut und morgen.

Waiting...

Czemuż się zadręczasz troskami, wahaniem,
skoro Pańskie ukrytym przez Tobą wspomożenie?
Ach! Na niego zrzuć
Twoie zmartwienia,
dotąd Cię piastował, dziś a iutro udzieli wspomożenia.

Waiting...

4.

Er lässt gewisslich dich nicht hülflos bleiben
und wird zur rechten Zeit die Not vertreiben.
Nach Angst und Leid
folgt Lust und Freud,
drum sollt du nur geduldig sein und gläuben.

Waiting...

Onci bez wątpienia nie ostawi Cię bez obrony,
biadę w czas ku temu właściwy przegoni.
Po strwożeniu a boleściach
roskosze z weselem podążaią,
stąd winnaś cierpliwą iedno bydź wierzaiąc.

Waiting...

5.

Gott tut dir väterlich als seinem Kinde,
sind gleich die Schläge hart und nicht gelinde,
so trau ihm doch,
er liebt dich noch
und schafft, dass endlich all dein Leid verschwinde.

Waiting...

Bóg z Tobą iako Ociec z dziecięciem postępuie,
ciosy Iego twarde, wielce ie uczuiesz,
w nim miey dufanie,
Onci ieszcze darzy Cię miłością,
sprawiając, iżeś darzona od boleści wszey wolnością.

Waiting... 27 VIIII 2020 23:30 - 2

6.

Halt stille in Geduld, Gott meint es treulich,
und seiner Ruten Zucht ist dir gedeihlich
dass sei gewiss
und gläube dies,
das liebe Kreuz ist dir sehr gut und heilig.

Waiting...

W cichości trway cierpliwie, Bóg postępuie z wiernością,
dyscyplina rózgi Iego dla Cię iest dobrością,
toć pewnym iest,
w to wierzay chętliwie,
iż w miłym Krzyż dobrość dla Cię wielka a świętość żywie.

Waiting...

7.

Harr nur und trau auf Gott in allem Leiden
und lass dich keine Not von ihm abscheiden,
hör, was er sagt,
sei unverzagt,
mein Kind, ich will dich mir zum Preis bereiten.

Waiting...

Wytrwać Ci więc, wierzay w Boga śród cirzpienia,
nie dozwól, by biada wszelka dokonała Waszego rozłęczenia,
posłysz, cóż Onci rzecze,
bądź niezachwianym,
dziecię me, chcęć ia, iżbyś było na nadgrodę mi nagotowanem.

Waiting...

8.

Drum, Seele, sei getrost zu Gott erhoben,
sein hülfreich Antlitz zeigt sich dir von oben,
er ist dein Gott,
hilft dir aus Not,
du sollt ihn hier und dort mit Freuden loben.

Waiting...

Stąd, duszo, bądź pocieszoną, ku Bogu wzniesioną,
Obliczność Iego wspomożeniem przepełnioną na wyżynach masz ukazaną,
Onci iest Twoy Bóg,
z biady dawa dopomożenia,
winnaś Mu wszędy dawać wesele chwalenia.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Rudolph Friedrich von Schultt 1736
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 779, NBA Nr. 55

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE poświęcam przekład napisany w XVII Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH I dedicate the translation written on 27th September 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników