Nie przepomnij mię

BWV 505 - Vergiss mein nicht

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 505

Vergiss mein nicht

Waiting...

Nie przepomnij mię

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Vergiss mein nicht,
vergiss mein nicht, mein allerliebster Gott.
Ach! höre doch mein Flehen,
ach! lass mir Gnad geschehen,
wenn ich hab Angst und Not,
du meine Zuversicht,
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht.

Waiting...

Nie przepomnij mię,
nie przepomnij mię, moy najukochańszy Boże.
Ach! słysz me błaganie,
Ach, daj mi zmiłowanie,
skorom ja w biedzie y się trwożę,
Ty, w którym me dufanie,
nie przepomnij mię, nie przepomnij mię.

Waiting...

2.

Vergiss mein nicht,
vergiss mein nicht, ach treibe fern von mir
des bösen Feindes Tücke,
ingleichen das Gelücke,
das mich nur trennt von dir,
du meines Lebens Licht,
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht.

Waiting...

Nie przepomnij mię,
nie przepomnij mię, ach, odpraw precz ode mię
wroga złego podłości,
takoż y szczęśliwości,
co mię od Ciebie dzielą,
Tyś mego życia światłą bielą,
nie przepomnij mię, nie przepomnij mię.

Waiting...

3.

Vergiss mein nicht,
vergiss mein nicht, mein allerhöchster Gott.
Vergib mir meine Sünden,
ach! lass mich Gnade finden,
so hat es keine Not,
wenn solche mich anficht,
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht.

Waiting...

Nie przepomnij mię,
nie przepomnij mię, moy nawyższy Boże.
wybacz za moje zgrzeszenie,
ach! zwól naleźć zmiłowanie,
nieszczęsności sczeźnienie,
a gdy się tać rozmnoży,
nie przepomnij mię, nie przepomnij mię.

Waiting...

4.

Vergiss mein nicht,
vergiss mein nicht, wenn mich die böse Welt
mit ihrer Bosheit plaget
und mir von schätzen saget,
die sie doch nicht behält.
Ich bin ihr nicht verpflicht',
vergiss mein nicht, vergiss mein nicht.

Waiting...

Nie przepomnij mię,
nie przepomnij mię, skoro świat w swej niecności
swą złością mi sprawia udręczenie,
prawiąc o bogactw obfitości,
mając onych posiadanie.
Nie mnie ich zatrzymanie,
nie przepomnij mię, nie przepomnij mię.

Waiting...

5.

Vergiss mein nicht,
vergiss mein nicht, wenn itzt der herbe Tod
mir nimmt mein zeitlich Leben,
du kannst ein besseres geben,
mein allerliebst Gott;
hör, wenn dein Kind noch spricht:
Vergiss mein nicht, vergiss mein nicht!

Waiting...

Nie przepomnij mię,
nie przepomnij mię, skoro śmirć bolesna ninie
żywot doczesny odejmie,
Ty darować lepszy możesz,
moy najukochańszy Boże,
słysz, skoro rzecze dziecię Twe:
nie przepomnij mię, nie przepomnij mię!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Gottfried Arnold 1714
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 627, NBA Nr. 44, Melodie J. S. Bach 1736

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 24 II A.D. 2019. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Julii Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 24th day of February A.D. 2019. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Ms. Julia Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników