Nie przepomniy mię, iako y ia Ciebie nie przepominam

BWV 504 - Vergiss mein nicht, dass ich dein nicht vergesse

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 504

Vergiss mein nicht, dass ich dein nicht vergesse

Waiting...

Nie przepomniy mię, iako y ia Ciebie nie przepominam

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Vergiss mein nicht, dass ich dein nicht vergesse
und meiner Pflicht, die ich, o Wurzel Jesse,
dir schuldig bin. Erinnre stets mein Herz
der unzählbaren Gunst und Lieblichkeiten,
die du mir ungesucht hast wollen zubereiten.
Du wirst, was mir hinfort gebricht,
vergessen nicht.

Waiting...

Nie przepomniy mię, iako y ia Ciebie nie przepominam,
nadto powinności mey, co wobec Ciebie, o Korzeniu Iessego,
ią mam. Sierce me stale wspomina
niezliczoność faworów, wdzięku Twego,
któreś mi prosto zechciał przygotować.
Czegóż mi będzie odtąd brakować
nie przepomnisz.

Waiting...

2.

Verlier mich nicht, mein Hirt, aus deinen Armen,
aus deinem Schoß und herzlichen Erbarmen,
von deiner Weide honigsüßen Kost,
aus deinen Führen, Locken, Warnen, Sorgen,
das ich bei dir genieß vom Abend bis am Morgen.
Solang dein Stab sein Amt verricht,
verlier mich nicht.

Waiting...

Nie wypuść mię, moy pastyrzu, z ramion ściśnienia,
z łona Twego, z serdeczney litości,
z pokarmu od miodu słodszego Twych błoni,
z wiedzenia, wabu, ostrzeżenia, dbałości,
niech przy Tobie od schyłku dnia do rana uczuię
pokąd laska Twa urząd podtrzymuie,
nie zgub mię.

Waiting...

3.

Verlass mich nicht, mein Herr und bester Lehrer
bei der Gefahr so vieler Friedensstörer,
o wache selbst und lass dein Liebspanier
mich ringsherum mit tausend Schilden decken,
dass keines Feindes Macht und Heer mich kann
erschrecken.
Dein Auge, das auf mich gericht',
verlass mich nicht.

Waiting...

Nie opuść mię, Panie moy, naylepszy uczycielu
wobec zagrożenia mieru mącicieli wielu,
o, przebudź się sam y niech sztandar miłowania
mię całego tysiącznemi pawęże ochrania,
by wraża moc a legion mię nie przeraziły.
By oczy Twe na mię zwrócone były,
nie chciey mię opuścić.

Waiting...

4.

Verstoß mich nicht, doch wie kannst du verstoßen?
Du weißt von lauter Liebe und Liebkosen,
von Gnad und Huld; denn dein mitleidig Herz
dich zwinget, meine Schwachheit stets zu tragen.
Wer wollt von solcher Treu an der Vollendung zagen?
Dein Herz, das dir so ofte bricht,
verstoß mich nicht.

Waiting...

Nie odtrącay mię, iakżebyś mógł uczynić to?
Wiesz o wielkiem miłowaniu y czułościach,
o łaskawości a klemencyi, sierce litościwe przeto
zachęca Cię, byś słabości nasze stale nosił.
Który bałby się tey wierności dopełnienie sprawić?
Sierce Twe, co częstokroć Ciebie obłaskawia,
niech mię nie odrzuca.

Waiting...

5.

Vergiss auch nicht, Herr, deine Reichsgenossen,
auf die dein Blut in voller Kraft geflossen,
o fasse sie in deiner Liebesbrust
Gib, dass dein Zion sich bald deiner freue
und jedermann dir stift ein Denkmal deiner Treue
und keiner der so teuren Pflicht
vergesse nicht.

Waiting...

Niech nie przepamiętasz takoż Twych rządzących, Panie,
onym Krwie Twe z mocą pełną spłynie,
przyciśni ie do miłośney Twey piersi.
Przyday, by Tobą Syon Twoy wkrótce się pieścił,
a wszelki człek pomnik wierności Twey stawiał,
żaden zaś drogiey tako powinności nie zostawiał
pastwie niepamięci.

Waiting...

6.

Vergiss mein nicht, und wer könnt dich vergessen?
Man kann ja das Geheimnis nicht ermessen,
dass du in mir und ich in dir soll sein.
Wie sollt ich nicht an dich, du an mich denken,
da du mich willst in dich und dich in mich versenken?
Du wirst mich ewiglich, mein Licht,
verlassen nicht.

Waiting...

Nie przepamiętay mię, bo któż Ciebie przepomnieć w możności?
Niepodobna zmierzyć misteryum wielkości,
która winna Twa we mię być a ia w Tobie.
Iakże mam o Tobie nie myśleć, Ty o mię w tey dobie,
chcesz przeć, bym Tobą przeniknął, Ty we mnie zasię?
Światłości ma, w żadnym czasie
nie opuścisz mię.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Gottfried Arnold 1698
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 475, NBA Nr. 36

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i p. Marii OBSTÓJ-MUZAJ poświęcam propozycję przekładu spisaną w Niedzielę XXIIII. czyli ostatnią po Święcie Zesłania Ducha Ś. roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and Mrs. Mary OBSTÓJ-MUZAJ I dedicate the proposal of the translation written on 21st of November A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników