Odchodzisz tak stąd, moy IEzu, ninie

BWV 500 - So gehst du nun, mein Jesu, hin

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 500

So gehst du nun, mein Jesu, hin

Waiting...

Odchodzisz tak stąd, moy IEzu, ninie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Seele
So gehst du nun, mein Jesu, hin,
den Tod für mich zu leiden,
für mich, der ich ein Sünder bin,
der dich betrübt in Freuden.
Wohlan! Fahr fort,
du edler Hort,
mein Augen sollen fließen
ein Tränensee,
mich Ach und Weh,
die Leiden zu begießen.

Waiting...

Dusza
Odchodzisz tak stąd, moy IEzu, ninie,
iżbyś śmiertelne męki cierpiał za mię,
za mię, który ieśm grzesznikiem
daiącym Tobie zmartwienie wielikie.
Dobrze więc! Oddal się,
szlachetne Ty schronienie,
oczy wypłaczą me
łzawe morze,
co smutek z boleniem może
ugasić i cierpienie.

Waiting...

2.

Jesus
Ach Sünd! Du schädlich Schlangengift,
wie weit kannst du es bringen!
Dein Lohn, der Fluch, mich itzt betrifft,
in Tod tut er mich bringen.
Itzt kommt die Nacht
Der Sündenmacht
Fremd Schuld muss ich abtrage.
Betracht es recht,
du Sündenknecht,
nun darfst du nicht mehr zagen.

Waiting...

IEzus
Ach, zgrzeszenie! zgubny iadzie gada,
iak dalece iesteś trwać w możności!
Nagroda Twa, przeklęstwo, które na mię spada
śmirć mi przynosi.
Noc nastawa ninie,
grzechowe mocności,
nie swoią winę muszę znosić.
Rozważ prawdziwie,
sługo grzesznych durzeń,
ninie się nie wahay dłużey.

Waiting...

3.

Seele
Ich, ich, Herr Jesu, sollte zwar
der Sündenstrafe leiden
an Leib und Seel, an Haupt und Haar,
auch ewig aller Freuden
beraubet sein
und leiden Pein,
so nimmst du hin die Schulde.
Dein Blut und Tod
Bringt mich für Gott,
ich bleib in deiner Hulde.

Waiting...

Dusza
Ia, oto ia winienem, Iezu Panie,
cierpieć grzechowe karanie,
na ciele a duszy, na głowie, obliczu,
takoż wesela wszelkiego wiek wieczny
być pozbawiony,
w boleści wrzucony,
stąd odbierasz mi winy.
Twą Krwią y Twym zgonem
BOGUM ia zwrocony,
pozostawam w Twey łaskawości.

Waiting...

4.

Jesus
Ja, liebe Seel, ich büß die Schuld,
die du hättst sollen büßen.
Erkenne daraus meine Huld,
die ich dir ließ genießen.
Ich nehm den Fluch,
und einzig Sach,
vom Fluch dich zu befreien.
Denk meiner Lieb,
durch deren Trieb
die Segen dir gedeihen.

Waiting...

IEzus
Tak, miła duszo, ia pokutuię
za winy, Tyś powinna pokutować.
Stąd odczuy łaskawości moie,
Tobie dałem ich zażywać.
Przeklęstwo na się biorę,
ku temum ci ia skory
z przeklęstwa Cię wyzwolić.
Myśl o mym umiłowaniu,
to droga ku zażywaniu
szczęsności, dobrey doli.

Waiting...

5.

Seele
Was kann vor solche Liebe dir,
Herr Jesu, ich wohl geben?
Ich weiß und finde nichts an mir,
doch will, weil ich wird leben,
mich Liebster dir,
hier nach Gebühr,
zu dienen ganz verschreiben,
auch nach der Zeit,
in Ewigkeit,
dein Diener sein und bleiben.

Waiting...

Dusza
Cóżem w możności za to umiłowanie
Tobie ia oddać, IEzu Panie?
W sobie niczego nie posiędę,
chcę iednak, przeto żyć ia będę,
Tobie, Naydroższy,
tuć wedle powinności
służbę swą przepisać w całości,
takoż po doczesności
w wieczności
Twym służebnikiem być, pozostać.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Caspar Friedrich Nachtenhöfer
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 296, NBA Nr. 23, Melodie Christoph Wagner 1699

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Święto Nayświętszey Panny Maryey Królowy roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on 31st May A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników