Zdrowyś, IEzu, miłościwy

BWV 499 - Sei gegrüßet, Jesu, gütig

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 499

Sei gegrüßet, Jesu, gütig

Waiting...

Zdrowyś, IEzu, miłościwy

Waiting...

1.

Sei gegrüßet, Jesu, gütig
über alle Maß sanftmütig,
ach! wie bist du so zerschmissen
und dein ganzer Leib zerrissen?
Lass mich deine Liebe erben
und darinnen selig sterben.

Waiting...

Zdrowyś, IEzu, miłościwy,
ponad miaręś dobrotliwy,
ach! iak Ciebie poranili,
ciało całe Twe rozryli?
Niech w dziedzictwie miłowanie
y zgon szczęśliwy dostanę.

Waiting...

2.

O Herr Jesu! Gott und mein Heil
meines Herzens Trost und mein Teil,
beut mir deine Hand zur Seiten,
wenn ich werde sollen streiten.
Lass mich deine Liebe erben
und darinnen selig sterben.

Waiting...

Panie IEzu! BÓG, zbawienie,
serca cząstka, me cieszenie,
niech Twą rękę mam pod bokiem,
skoro winnym walczyć z wrogiem.
Dozwól Twą miłość dziedziczyć,
z światem się szczęśnie rozłączyć.

Waiting...

3.

Jesu! schone meiner Sünden,
weil ich mich zu dir tu finden
mit betrübten Geist und Herzen,
dein Blut lindert meine Schmerzen.
Lass mich deine Liebe erben
und darinnen selig sterben.

Waiting...

IEzu, grzechy odpuść moie,
mych day, skorom przed obliczem Twoiem
z siercem, duchem umęczonym,
Krwią Twą bólu krzyż leczony.
Niech mam dar Twoiey miłości,
nadto odyście w szczęśności.

Waiting...

4.

O du rot und weiße Quelle,
kühle meine matte Seele,
wenn ich werde unten liegen
hilf mir ritterlich obsiegen.
Lass mich deiner Lieb genießen
und mein Leben drin beschließen.

Waiting...

Źródło, biel a czerwień cieczesz,
osłabłą duszę weź w balsamu pieczę,
kiedy zlegnę w śmierci łoże
walczyć rycersko pomożesz.
Day miłości Twey zażywać,
toć żywota kresem bywa.

Waiting...

5.

O wie freundlich kannst du laben,
Jesu alle, die dich haben;
Die sich halten an dein Leiden,
können seliglich abscheiden.
Lass mich deiner Lieb genießen
und mein Leben drin beschließen.

Waiting...

O, iak mile balsam zlewasz,
wszytkim, o ktorych przebywasz,
kto z cierpiących wytrwa krzyże
kres szczęsny żywota bierze.
Day, bym żył Twym miłowaniem,
z nim opuścił łez dolinę.

Waiting...

6.

Wenn der Feind mich tut anklagen,
lass mich Jesu, nicht verzagen,
wenn ich aus dem Elend fahre,
meine Seele du bewahre,
singen immer: Heilig! Heilig!
Heilig! alsdenn bin ich selig!

Waiting...

Gdym od wroga oskarżony
niech nie będę zrozpaczonym,
gdy od biady precz wynidę
Ty duszy ochronę przydasz,
pieyę zawżdy: święty! święty!
w Niebo będę szczęsny wzięty!

Waiting...

7.

Süßer Jesu, Gnadensonne,
mein schatz, höchste Freud und Wonne,
ewig, ewig lass mich loben
mit den Engeln dich dort droben,
singen immer: Heilig! heilig!
heilig! alsdenn bin ich selig!

Waiting...

IEzu słodki, Słońce łaski,
skarbie, druhu, powab wszystki,
niech na wieki wieków chwalę
śród anioły w Nieba chwale
pieśnią BÓG świętym rzeczony!
wtenczas ieśm błogosławionym!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Christian Keymann 1663
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 293, NBA Nr. 22

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Niedzielę XXI. po Święcie Zesłania Ducha Ś. roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on the 17th of October A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników