Święty! Któż Jezusa wspomni

BWV 498 - Selig! Wer an Jesum denkt

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 498

Selig! Wer an Jesum denkt

Waiting...

Święty! Któż Jezusa wspomni

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Selig! Wer an Jesum denkt,
der für uns am Kreuz gestorben,
der das Leben uns geschenkt,
der uns seine Gnad erworben.
Ach! ihr Menschen, denket dran,
ach! gedenket,
was Gott hat für euch getan.

Waiting...

Święty! Któż Jezusa wspomni,
Ten za Nas umarł na krzyżu,
żywot za nad oddał w dani,
łaskawość swą nama zbliżył.
Ach! Ludkowie, myślcie o tem,
ach! pomnijcież,
cóż Bóg wam udziałał wszem.

Waiting...

2.

O wie groß ist seine Huld!
O wie hat er uns begnadet!
Dass sein liebstes Kind die Schuld
Unsrer Sünden auch sich ladet.
Ach! ihr Menschen, denket dran,
ach! gedenket,
was Gott hat für euch getan.

Waiting...

O, jak wielką łaska Jego!
O, jak On nas obdarował!
Iż Dziecięciu drogiemu dał
nieść winy ludu człeczego.
Ach! Ludkowie, myślcie o tem,
ach! pomnijcież,
cóż Bóg wam udziałał wszem.

Waiting...

3.

Nun, so lang in dieser Zeit
ich auf Erden werde leben,
soll dein Tod, dein Schmerz und Leib
stets für meinen Augen schweben.
Ich gedenke stets daran,
ich gedenke,
was du hast für mich getan.

Waiting...

Ninie, jak długo na ziemi
tej przyjdzie żywot swoy wieść mi
chcę Twę śmierć, Ciało, boleści
przed oczyma mieć swojemi.
Przemyśliwam ja wżdyć o tem,
przemyśliwam,
coś udziałał w życiu mem.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 292, NBA Nr. 21

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 4 I A.D. 2019. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Janowi Szymczakowi elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 4th day of January A.D. 2019. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Jan Szymczak. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników