Duszne błonie

BWV 497 - Seelenweide

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 497

Seelenweide

Waiting...

Duszne błonie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Seelenweide,
meine Freude,
Jesu, lass mich fest an dir
Mit Verlangen
Allzeit hangen,
bleib mein Schild, Schutz und Panier.

Waiting...

Duszne błonie,
me uradowanie,
IEzu, niech niewzruszenie
z palącym pragnieniem
zawżdym Twym cieniem,
ostań mi tarczą, proporcem, schronieniem.

Waiting...

2.

Lebensquelle,
klar und helle
bist du, wenn ich dich empfind,
deine süße
Liebesküsse
Süßer mir als Honig sind.

Waiting...

Żywotaś krynica,
czysta, iaśnieiąca,
Ciebie mam odczuwanie,
tchnące Twe słodkością
miłosne całowania
słodsze niż miodu wonności.

Waiting...

3.

Lass, mein Jesu,
keine Unruh
mich von deiner Lieb abziehn,
ob die Welt schon
auf dein Zion
ihren Hass und Grimm lässt gehen.

Waiting...

Niech mnie, moy IEzu Panie,
żadne zamieszanie
od Twey nie odwróci miłości,
chociaż świat iuże
kędy Syonu wzgórze
dozwalaią iść zawiści, złości.

Waiting...

4.

Obgleich Dornen
mich von vornen
und von hinten ganz umringt,
schützest du mich,
dass kein Dornstich
seine Kraft an mir vollbringt.

Waiting...

Chociaż od cierni
wokół niemiłosiernie
otoczonym całkowicie
Ty chronisz me życie,
by ani ieden kolec
nie uderzył mię w sile.

Waiting...

5.

Weizenkörner,
Unkrautsdörner
Müssen hier beisammen stehn.
Dort wird scheiden
Gott die beiden,
wenn die Ernte wird angehen.

Waiting...

Pszeniczne kłosy
dzielą swe losy
tu społu z kolce kąkolnemi.
Gdy wynidą z ziemi
BÓG rozdział uczyni
skoro żniwny czas się stanie.

Waiting...

6.

Saulus' Schnauben
krankt den Glauben
und verfolgt die kleine Herd.
Mein Gott, höre,
viel bekehre,
dass dein Kirchlein fruchtbar wird.

Waiting...

Szawła złości -
wiarę toć bezcześci,
trzódkę prześladuiąc.
Moy BOŻE, day posłuchanie,
wielu duszom nawrócenie,
niech pączki Kościółka owocuią.

Waiting...

7.

Dass viel Glieder
hin und wieder
sich zu dir noch finden ein,
so wird Freude
nach dem Leide
über der Bekehrung sein.

Waiting...

Iżby kończyn wiele
drogę do Cię śmiele
odnalazło śród dróg mnogości,
by wesele
po boleści
nawrócenie przyięły.

Waiting...

8.

Armes Zion,
Gott ist dein Lohn,
bleibe du nur ihm getreu,
sei geduldig,
leb unschuldig
vor der Welt und rede frei.

Waiting...

Syon, niebożę,
BÓG nagrodę Ci - Siebie - złoży,
pozostań wiernym Iemu iedynie,
Twym bądź opanowanie,
żyy bezwinnie
wobec świata, przemawiay wolnie.

Waiting...

9.

Schmale Wege,
enge Stege
zeigen, wie fürsichtig wir
wandeln sollen,
wenn wir wollen
ohne Anstoß leben hier.

Waiting...

Wąskie ścieżki,
kładki ciasne
okazuią, iak ostrożni
winniśmy kroki stawiać własne,
skoro chcemy
bez omyłki żyć na ziemi.

Waiting...

10.

Furcht und Zittern
muss erschüttern
Leib und Seel in wahrer Buß.
Reu im Herzen
Glaubenskerzen,
Gott in uns anzünden muss.

Waiting...

Trwoga z drżeniem
dać wstrząśnienie
musi w prawdziwey pokucie ciału, duszy.
Sierce skruszyć,
świece wierzenia
BÓG zapalić w nas musi bez wątpienia.

Waiting...

11.

Brennt der Glaube,
ei so schaue,
was für Kräfte er uns gibt;
Wollust meiden,
willig leiden,
gerne tun, was Gott beliebt.

Waiting...

Wiara płonie,
spoyrzyy, oceń,
iakie są nam dane moce;
precz pożądanie,
cierpieć trzeba,
chętnie czynić wolę Nieba.

Waiting...

12.

Eifrig hassen,
unterlassen,
was nur Gott zuwider ist,
seinen Willen
zu erfüllen,
darnach strebt ein wahrer Christ.

Waiting...

Silnie chować w nienawiści,
porzucić w całości,
co tylko BOGU się sprzeciwia,
co iego wolą bywa
urzeczywistniać na ziemi,
ku temu dąży prawy krześcianin.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Adam Drese 1695
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 710, NBA Nr. 50
Tekst poprawił p. lic. F. A. Zieliński 22 VIII A.D. 2021.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i p. Annie BREDOW poświęcam propozycję przekładu spisaną w Niedzielę XIII. po Święcie Zesłania Ducha Ś. roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and Mrs. Anne BREDOW I dedicate the proposal of the translation written on the 22nd of August A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników