Oblubieńcze duszy

BWV 496 - Seelenbräutigam

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 496

Seelenbräutigam

Waiting...

Oblubieńcze duszy

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Seelenbräutigam,
Jesu, Gotteslamm!
habe Dank für deine Liebe,
die mich zieht aus reinem Triebe
von dem Sündenschlamm,
Jesu, Gotteslamm.

Waiting...

Oblubieńcze duszy,
IEzusie, Baranku BOŻY!
weźmi dziękowanie za dar Twey miłości,
tać mię ratuie z intencyi czystości
z brudu grzechu występku,
IEzusie, BOŻY Baranku!

Waiting...

2.

Deine Liebesglut
Licht stärket Mut und Blut,
wend nu freundlich mich anblickest
und an deine Brust mich drückest,
macht mich wohlgemut
deine Liebesglut.

Waiting...

Żar miłowania Twoiego
umacnia odwagę ciała niemocnego,
skoro przyiaźliwie zerkasz,
na piersi mi znamię zostawiasz,
źródłem mey iest szczęśliwości
zapał Twoiey miłości.

Waiting...

3.

Wahrer Mensch und Gott,
Trost in Not und Tod,
du bist darum Mensch geboren,
zu ersetzen, was verloren,
durch dein Blut so rot,
wahrer Mensch und Gott.

Waiting...

Prawy człecze, prawy BOŻE,
cieszyć w biadzie, śmirci możesz,
natoś mężem narodzonym,
iżbyś oddał, co straconym,
przez Twe Krwie czerwoney barwy,
człecze prawy, BOŻE prawy.

Waiting...

4.

Meines Glaubens Licht
lass verlöschen nicht,
salbe mich mit Freudenöle,
dass hinfort in meiner Seele
ja verlösche nicht
meines Glaubens Licht

Waiting...

Światłu memu wierzenia
nie day zczeźnienia,
namaść oleyami radości,
by nigdy w duszy wnętrzności
nie zagasł w całości
knot wiary mey światłości.

Waiting...

5.

So werd ich in dir
bleiben für und für,
deine Liebe will ich ehren
und in dir dein Lob vermehren,
weil ich für und für
bleiben werd in dir.

Waiting...

Stąd zostanę w Tobie ia,
teraz y bez końca,
Twe miłowanie uczcić moia wola,
by Twa sława koleyne zdobywała pola,
gdyż ia w każdey godzinie
w Tobie będąc się ostanę.

Waiting...

6.

Held aus Davids Stamm,
deine Liebesflamm
mich ernähre, und verwehre,
dass die Welt mich nicht versehre,
ob sie mir gleich gram,
Held aus Davids Stamm.

Waiting...

Bohater Dawidów plemienia,
Twoiey miłości płomienia
strawę day i obronę,
bym od świata nieskrwawionym,
chociam smętny przezeń znów,
bohater plemienia Dawidów.

Waiting...

7.

Großer Friedensfürst,
wie hast du gedürst
nach der Menschen Heil und Leben
und dich in den Tod gegeben,
da du riefst: Mich dürst',
großer Friedensfürst.

Waiting...

Wielki władco pokoiu,
iakżeś cierpiał pragnienie śród znoiu,
pragnąłeś zbawienia, żywota dla człeka,
odeń Cię wyrok śmierci czeka,
tedyś zawołał: pragnę, śród znoiu,
wielki władco pokoiu.

Waiting...

8.

Deinen Frieden gib
aus so reiner Lieb,
uns, den Deinen, die dich kennen
und nach dir sich Christen nennen,
denen bist du lieb,
deinen Frieden gib.

Waiting...

Pokoiu przyday Twego
z miłowania tako czystego
nam, Twym, które Ciebie znaią,
które po Tobie chrystyianami się nazywaią,
tym ieś umiłowany,
pokoy Twoy niech będzieć przydanym.

Waiting...

9.

Wer der Welt abstirbt,
emsig sich bewirbt
um den lebendigen Glauben,
der wird bald empfindlich schauen,
dass niemand verdirbt,
wer der Welt abstirbt.

Waiting...

Który światu umiera
z pilnością się stara,
by żywym miał wierzenie,
tenci lekce uyrzy niezwłocznie,
iż wszelki człek nie sczezł ziemie,
skoro iest światu iego zginienie.

Waiting...

10.

Nun ergreif ich dich,
ach! ergreife mich!
ich will nimmermehr dich lassen,
sondern gläubig dich umfassen,
weil im Glauben ich
nun ergreife dich.

Waiting...

Chwytam ia Cię ninie,
ach, chwyć Ty i mię!
w żaden czas Ciebie nie puszczę,
za to wiernie do Cię przylgnę,
gdyż w wierzeniu iuże
chwytam Ciebie, BOŻE.

Waiting...

11.

Wenn ich weinen muss,
wird dein Tränenfluss
nun die meinen auch begleiten
und zu deinen Wunden leiten,
dass mein Tränenfluss
sich bald stillen muss.

Waiting...

Skoro potrzeba mi płakać
tedy łzawa Twoia rzeka
za memi łzy takoż rusza,
wieść będzie kędy Twe rany,
by potok śloz mych wylany
w czas krótki wyschnąć musiał.

Waiting...

12.

Wenn ich mich aufs neu
wiederum erfreu,
freuest du dich auch zugleiche,
bis ich dort in deinem Reiche
ewiglich aufs neu
mich mit dir erfreu.

Waiting...

A skoro się nowo
zechcę uradować
weselisz się, co i ia robię,
nim tamo w Królestwie Twym
wiecznie uweselonym
nie będę nowo przy Tobie.

Waiting...

13.

Hier durch Spott und Hohn,
dort die Ehrenkron;
hier im Hoffen und im Glauben,
dort im Haben und im Schauen;
denn die Ehrenkron
folgt auf Spott und Hohn.

Waiting...

Tuć w drwinie, wzgardzie tonę cały,
tamo iest korona chwały,
tum w nadziei śród wierzenia,
tamo mam to do widzenia,
przeto chwały korona
po drwinie, wzgardzie dziedziczona.

Waiting...

14.

Jesu, hilf, dass ich
allhier ritterlich
alles durch dich überwinde
und in deinem Sieg empfinde,
wie so ritterlich
du gekämpft für mich.

Waiting...

IEzu, wspomóż, iżbym tu
po rycersku
wszytko przez Ciebie przezwyciężał,
w zwycięstwie Twym udział miał,
iżeś Ty - rycerski wzorzec -
walczył za mię, o BOŻE.

Waiting...

15.

Du mein Preis und Ruhm,
werte Saronsblum,
in mir soll nun nichts erschallen
als was dir nur kann gefallen,
werte Saronsblum,
du mein Preis und Ruhm.

Waiting...

Tyś nadgroda ma y chwała,
Saronu kwiecie cenne,
nic nie zabrzmi ninie we mnie
prócz tego, co Ci przypaść w możności,
Saronu kwiecie wielkiey wartości,
wygrana ma y sława cała.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Adam Drese 1695
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 472, NBA Nr. 35
Poprawił p. lic. F. A. Zieliński 5 VIIII A.D. 2021.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Niedzielę XV. po Święcie Zesłania Ducha Ś. roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Rekonstrukcja części tłumaczenia z dnia 5 VIIII A.D. 2021, utraconego w wyniku zawodności systemu. Rekonstrukcją dysponujemy wyłącznie dzięki zachowaniu zimnej krwi przez tłumacza, który to przystąpił niezwłocznie do próby odtworzenia przepadłego tekstu. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on the 5th of September A.D. 2021. Reconstruction of the part of the translation written on 5th day of September A.D. 2021, which has been lost due to an error of computer system. This reconstruction is available exclusively due to a cold-blood of the translator, who managed to reconstruct the lost text immediately. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników