O IEzuniu słodki, o IEzuniu dobrotliwy!

BWV 493 - O Jesulein süß, o Jesulein mild!

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 493

O Jesulein süß, o Jesulein mild!

Waiting...

O IEzuniu słodki, o IEzuniu dobrotliwy!

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

O Jesulein süß, o Jesulein mild!
Deines Vaters Willen hast du erfüllt,
bist kommen aus dem Himmelreich,
uns armen Menschen worden gleich.
O Jesulein süß, o Jesulein mild!

Waiting...

O IEzuniu słodki, o IEzuniu dobrotliwy!
Oćca wolęś wypełnił Twego,
z Królestwaś zstąpił Niebnego,
byś zrównał się z nami iak człek, niebożę, prawdziwy.
O IEzuniu słodki, o IEzuniu dobrotliwy!

Waiting...

2.

O Jesulein süß, o Jesulein mild!
Deins Vaters Zorn hast du gestillt,
du zahlst für uns all unser Schuld
und bringet uns in deins Vaters Huld.
O Jesulein süß, o Jesulein mild!

Waiting...

O IEzuniu słodki, o IEzuniu delikatny!
Gniew Oćca Twego opanowałeś,
wziąć na się winy nasze wszelkie chciałeś,
lud nasz ku oddaniu w hołdzie Oćcu zdatny.
O IEzuniu słodki, o IEzuniu delikatny!

Waiting...

3.

O Jesulein süß, o Jesulein mild!
Mit Freuden hast du die Welt erfüllt.
Du kommst herab vons Himmels Saal
Und tröstest und in dem Jammertal.
O Jesulein süß, o Jesulein mild!

Waiting...

O IEzuniu słodki, o IEzuniu dobry!
Wiesielem napełniłeś świat wszytek,
opuszczasz niebney sali zbytek,
w płaczu padół zsyłasz otuchy dar szczodry.
O IEzuniu słodki, o IEzuniu dobry!

Waiting...

4.

O Jesulein süß, o Jesulein mild!
Sei unser Schirm und unser Schild,
wir bitten durch dein Geburt im Stall,
beschütz uns all vor Sündenfall.
O Jesulein süß, o Jesulein mild!

Waiting...

O IEzuniu słodki, o IEzuniu czuły!
Bądź naszym schronieniem a naszym puklerzem,
błagamy przez narodzenie Twe w stayni szczerze,
ochroną nam wszem bądź przed grzechowym dołem.
O IEzuniu słodki, o IEzuniu czuły!

Waiting...

5.

O Jesulein süß, o Jesulein mild!
Du bist der Lieb ein Webenbild.
Zünd an in uns der Liebe Flamm,
dass wir dich lieben allzusamm.
O Jesulein süß, o Jesulein mild!

Waiting...

O IEzuniu słodki, o IEzuniu miły!
Miłowania ieś wiernym odwzorowaniem,
rozpal w nas miłowania płomień,
byśmy Cię wszytkie ukochały.
O IEzuniu słodki, o IEzuniu miły!

Waiting...

6.

O Jesulein süß, o Jesulein mild!
Hilf, dass wir tun alls, was du willt,
was unser ist, ist alles dein,
ach lass uns dir befohlen sein.
O Jesulein süß, o Jesulein mild!

Waiting...

O IEzuniu słodki, o IEzuniu dobroduszny!
Wspomóż podług Twey woli wszytko czynić,
by co nasze Twym mogło się mienić,
ach, niech kieruie nami rozkaz Twoy słuszny.
O IEzuniu słodki, o IEzuniu dobroduszny!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 203, NBA Nr. 16

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE poświęcam przekład napisany w dzień ferialny po XVIIII Niedzieli po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH I dedicate the translation written on 12th October 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników