Żywota mego konieczny czas

BWV 488 - Meines Lebens letzte Zeit

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 488

Meines Lebens letzte Zeit

Waiting...

Żywota mego konieczny czas

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Meines Lebens letzte Zeit
ist nunmehro angekommen,
da der schnöden Eitelkeit
meine Seele wird entnommen;
wer kann widerstreben,
dass uns Menschen Gott das Leben
auf ein zeitlich Wiedernehmen hat gegeben.

Waiting...

Żywota mego konieczny czas
przybył ninie,
w którym bezecna vanitas
duszę mą weźmie ziemie;
który wzbronić się w możności,
przecie nam ludziom BÓG istności
dał na ziemskie używanie.

Waiting...

2.

Ach! wie ist die Angst so groß!
Ach! wie mehren sich die Schmerzen,
wenn der Tod so manchen Stoß
schicket aus dem matten Herzen;
es sind schlechte Freuden,
ja ein rechtes Jammerleiden,
wenn die besten Freunde,
Leib und Seele, scheiden.

Waiting...

Ach! trwoga, iakże wielką ona!
Ach! iakże boleść pomnożona,
skoro zgon tak liczne, nagłe
ciosy szykuie na sierce osłabłe;
teć miernemi radości się nazywaią,
prawie rozpacz, cierpień wiele,
skoro wielcy przyiaciele,
ciało z duszą, się oddzielaią.

Waiting...

3.

Ach! wohin? Ach weh! wohin?
Ach wer kann mir Hülfe schicken?
Wo wird mein gequälter Sinn
sich mit rechtem Trost erquicken?
Alle Dinge lehren,
die sich itzo von mir kehren,
dass kein Menschenmittel
kann dem Tode wehren.

Waiting...

Ach! kędyż? Ach biada, kędy?
Któż z pomocą mi przybędzie?
który sierce skołatane
obleie prawym balsamem?
Wszelka rzecz naukę niesie,
od którey ninie oddzielam się,
iże niemasz rzeczy człeczey,
co od zgonu broni, leczy.

Waiting...

4.

Jesus ist allein der Mann,
der in Nöten bei uns bleibet,
der im Tode helfen kann
und uns alle Furcht vertreibet.
Ach! in Jesu Wunden
hat in seinen Jammerstunden
mancher Sünder seinen süßen Trost gefunden.

Waiting...

IEzus oto człek iedyny,
co iest z nami gdy cierpimy,
co przy śmirci wspomóc możny,
co wsze trwogi precz przepłoszy.
Ach! IEzusa rany
skoro czas lamentu dany
cieszą słodko wnętrze grzesznika duszy.

Waiting...

5.

Jesus ist mir wohl bekannt,
was er für ein Herze träget,
er hat Blut an mich gewandt
und für mich die Schuld erleget.
Mir ist wohl zumute,
weil mein Jesus mir zugute
an dem Stamm des Kreuzes starb in seinem Blute.

Waiting...

IEzus dobrzeć iest mi znanym,
co dla sierca Onci niesie,
krwi potok Odeń przelany,
cierpiał za mnie z winy zgrzeszeń.
Dobrze mi ze świadomością,
iże IEzus mi z dobrością
na pniu krzyżowym zginął w krwi skąpany.

Waiting...

6.

Drum, o Jesu, mein Gewinn,
sei bei mir an meinem Ende
und nimm meine Seele hin,
nimm sie auf in deine Hände
trotz der Höllen Rachen!
ich kann ihre Macht verlachen.
Jesus ist es, der mich kann so kühne machen.

Waiting...

Stąd, O IEzu, Tyś ma wygrana,
bądź przy mię gdy kres nastanie,
niech dusza przez Ciebie będzieć zabrana,
weźmiy onę w Twoie dłonie,
precz piekielnych szczęk szczękanie!
moc ich ode mnie wyśmiana.
Oto IEzus śmiałym mię czyni.

Waiting...

7.

Nun wohlan zu guter Nacht,
gute Nacht, ihr meine Lieben.
Meine Tage sind vollbracht,
die mein Gott mir angeschrieben.
Wer will widerstreben?
weil mir Gott ein solches Leben,
da ich gleich den Engeln werde sein, gegeben.

Waiting...

Dobrey nocy życzę ninie,
dobrey nocy, bliscy moi.
Dni mych oto wypełnienie,
BÓG ie spisał w xiędze Swoiey.
Który głos przeciw podniesie?
BOGA darem żywot zwie się,
aniołom samym niesionym w dani.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Anonymus 1726
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 881, NBA Nr. 63

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i p. Marcie KORCZAK poświęcam propozycję przekładu spisaną we wspomnienie Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and Mrs. Marta KORCZAK I dedicate the proposal of the translation written on the 17th of September A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników