Naymilszy Panie Jezu, gdzie przebywać wolisz?

BWV 484 - Liebster Herr Jesu, wo bleibst du so lange?

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 484

Liebster Herr Jesu, wo bleibst du so lange?

Waiting...

Naymilszy Panie Jezu, gdzie przebywać wolisz?

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Liebster Herr Jesu, wo bleibst du so lange?
Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange,
komm doch und nimm mich, wenn dir es gefällt,
von dieser argen, beschwerlichen Welt.
Komm doch, Herr Jesu, wo bleibst du so lange?
Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange.

Waiting...

Naymilszy Panie Jezu, gdzie przebywać wolisz?
Przybądź już, iam tak strwożonym na ziemi,
przybywszy weź mię, co Cię zadowoli,
z tego świata złego swoim obciążeniem.
Przybądź więc, Panie Jezu, gdzieżeś stanął w drodze?
przybądź iuże, padół ten mię trwoży srodze.

Waiting...

2.

Es ist gnug, Herr, darum komm zu erlösen
meine bedrängete Seele vom Bösen,
ich bin von Klagen und Seufzen so matt,
und der verdrüßlichen Seelen so satt,
Komm doch, Herr Jesu, wo bleibst du so lange?
Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange.

Waiting...

Zadosyć iuż, Panie, stąd przydź na zbawienie
duszy mey uciśnioney ode złego,
osłabłym, sił zbawia żal oraz westchnienie,
duszy frasobliwey dosyć iuże tego,
przybądź więc, Panie Jezu, gdzieżeś stanął w drodze?
przybądź iuże, padół ten mię trwoży srodze.

Waiting...

3.

Ich mag nicht wohnen beim sündigen Haufen
und mit demselben den Lasterkot saufen,
ach, drum versetz mich ins himmlische Reich,
da ich den Engeln sei ähnlich und gleich.
Komm doch, Herr Jesu, wo bleibst du so lange?
Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange.

Waiting...

Wolałbym nie mieszkać śród tłumu grzesznego
z nim żłopiąc drwin płynne nieczystości,
ach, stąd posadź mię wpośrodku królestwa niebnego
bym aniołom podobny był w onych bliskości.
Przybądź więc, Panie Jezu, gdzieżeś stanął w drodze?
przybądź iuże, padół ten mię trwoży srodze.

Waiting...

4.

Denn mit der Welt hat man immer zur Rechten
und mit dem Teufel zur Linken zu fechten,
draußen ist Angst, und von innen ist Streit,
komm doch, mein Bruder, und gehe nicht weit.
Komm doch, Herr Jesu, wo bleibst du so lange?
Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange.

Waiting...

Tedy ze światem człek w iedną prze stronę,
a z diabłem kędy indziey walczyć trzeba stale,
z wierzchu trwoga, w błąd bitwa toczona,
przybywszy, moy bracie, nie odbieżay daley.
Przybądź więc, Panie Jezu, gdzieżeś stanął w drodze?
przybądź iuże, padół ten mię trwoży srodze.

Waiting...

5.

Wenn ich in Nöten oft winsle und zitter,
hörst du von weiten und siehest durchs Gitter,
tritt doch was näher, mein Helfer, tritt her,
weil mir die Bürde des Kreuzes zu schwer.
Komm doch, Herr Jesu, wo bleibst du so lange?
Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange.

Waiting...

Skoro śród biad częstokroć skalmę dreszczem zdjęty
słyszysz to Ty z dala, widzisz przez przeszkody,
zbliż się ieszcze, wspomożycielu wzięty,
zbyt ciężkie krzyżowego iarzma moie kłody.
Przybądź więc, Panie Jezu, gdzieżeś stanął w drodze?
przybądź iuże, padół ten mię trwoży srodze.

Waiting...

6.

Alles ist eitel, was unter der Sonne,
flüchtig die Freude, vergänglich die Wonne,
Herrlichkeit, Wolllüste, Reichtum und Kunst,
alles ist schattiger Nebel und Dunst.
Komm doch, Herr Jesu, wo bleibst du so lange?
Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange.

Waiting...

Wszytko pod Niebem mierne iest, ludkowie,
radości uciekną, przeminą roskosze,
sława, żądze, bogactwo, dzieła rąk światowe,
wszytko mgła cienista, mgła przy ranney rosie.
Przybądź więc, Panie Jezu, gdzieżeś stanął w drodze?
przybądź iuże, padół ten mię trwoży srodze.

Waiting...

7.

Allbereit schmücke ich dich, gläubige Seele,
fülle die brennende Lampe mit Öle,
auch um die Mitternacht fertig zu stehn
und auf die ewige Hochzeit zu gehen.
Komm doch, Herr Jesu, wo bleibst du so lange?
Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange.

Waiting...

Gotówym Cię stroić, duszo wierzaiąca,
płonący kaganek napełnię oliwą,
bym stanął gotowy skoro noc gwieżdżąca,
by na wieczne gody pośpieszyć co żywo.
Przybądź więc, Panie Jezu, gdzieżeś stanął w drodze?
przybądź iuże, padół ten mię trwoży srodze.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Christian Weselowius
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 874, NBA Nr. 62
Poprawił p. lic. Filip A. Zieliński 3 IIII A.D. 2022.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Niedzielę I Męki Pańskiej roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXII°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on 3rd April A.D. 2022. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników