Niechay z IEzusem idziemy wraz

BWV 481 - Lasset uns mit Jesus ziehen

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 481

Lasset uns mit Jesus ziehen

Waiting...

Niechay z IEzusem idziemy wraz

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Lasset uns mit Jesus ziehen,
seinem Fürbild folgen nach,
in der Welt der Welt entfliehen,
auf der Bahn, die er uns brach,
immer fort zum Himmel reisen,
irdisch, doch schon himmlisch sein,
glauben recht und leben fein,
in der Lieb den Glauben weisen.
Treuer Jesu! Bleib bei mir,
gehe für, ich folge dir.

Waiting...

Niechay z IEzusem idziemy wraz,
dążymy za wzorcem Odeń danym,
przed światem w świecie pierzchamy
na ścieżkę, tąć obdarzył nas,
byśmy ku Niebu w każdy czas
dążąc na ziemi dla Nieba iuż byli,
żywot dobry wiedli a prawie wierzyli,
świadectwo wierze dawali w miłości.
Wierny IEzus! ostań w mey bliskości,
idź naprzód, za Tobą dążę.

Waiting...

2.

Lasset uns mit Jesus leiden,
seinem Fürbild werden gleich.
Nach dem Leide folgen Freuden,
Armut hier macht dorten reich.
Tränensaat, die erntet Lachen,
Hoffnung tröstet mit Geduld,
es kann leichtlich Gottes Huld
aus dem Regen Sonne machen.
Jesu! Hier leid ich mit dir,
dort teil deine Freud mit mir.

Waiting...

Niechay z IEzusem wraz cierpimy,
aby stać się Iemu podobnemi.
Po cierpieniu wesele gościmy,
bieda tuteisza czyni tam bogatemi.
Siew łzawy śmiech zbiera,
nadzieia cieszy cierpliwością,
łaska BOŻA iest dać lekce w możności,
iż słońce spod obłoku deszczowego spoziera.
IEzus! Tuć ia dzielę Twe cierpienie,
day mi radości Twey tamo zażywanie.

Waiting...

3.

Lasset uns mit Jesus sterben!
Sein Tod uns vom andern Tod
Rettet und vom Seelverderben
Von der ewgen Höllennot.
Lasst uns töten, weil wir leben,
unser Fleisch ihm sterben ab,
so wird er uns aus dem Grab
in das ewge Leben heben.
Jesu, sterb ich, sterb ich dir,
dass ich lebe für und für.

Waiting...

Niech z IEzusem żywot nasz weźmie kres!
Zgon Iego wybawieniem iest
od śmirci inszey, sczeźnienia dusznego,
wieczność trwaiącego trudu piekielnego.
Niech umieramy skoro żywiemy,
niech ciało nam obumiera,
niech On z grobu nas zabiera,
niech ku wiecznemu żywotowi się wzniesiemy.
IEzu, oto ginę dla Ciebie,
bym miał żywot wieczny w Niebie.

Waiting...

4.

Lasset uns mit Jesus leben,
weil er auferstanden ist,
muss das Grab uns wiedergeben.
Jesu! Unser Haupt du bist,
wir sind deines Leibesglieder
wo du lebst, da leben wir,
ach! erkenn uns für und für,
treues Herz, für deine Brüder.
Jesu, dir ich lebe hier,
lass mich ewig sein bei dir!

Waiting...

Niech z IEzusem żywot wiedziemy,
przecie On iest zmartwychwstałym,
stąd w grobie nie zostaniemy.
IEzus! Tyś nam głową cały,
myśmy Twego członki ciała,
kędy żywiesz my żywiemy,
ach! chciey zawsze w nas poznawać,
Serce wierne, swoią brać.
IEzu, Tobie żywię tuć,
Siebie wiecznie chciey mi dać.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Sigmund von Birken 1653
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 281, NBA Nr. 18, Melodie Johann Schop 1641

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Święto Ś. Klary, Dziewicy, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on the 12th of August A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników