Przybywaycież, dusze, w dzień on

BWV 479 - Kommt, Seelen, dieser Tag

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 479

Kommt, Seelen, dieser Tag

Waiting...

Przybywaycież, dusze, w dzień on

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Kommt, Seelen, dieser Tag muss heilig sein besungen,
sprecht Gottes Taten aus mit neuerweckten Zungen,
heut hat der werte Geist viel Helden ausgerüst'.
so betet. dass er auch die Herzen hier begrüßt.

Waiting...

Przybywaycież, dusze, w dzień on święcie trzeba śpiewać,
głosy nowo wzbudzonemi Boże czyny opisywać,
dziś godny Duch mnogość bohatyrów uzbroił,
stąd modły nieść, by zstąpić chciał do sierc takoż ostoi.

Waiting...

2.

Ach ja! Du ewger Geist, du Tröster aller Frommen,
wir warten, dass du mögst zu uns mit Segen kommen,
dein sind wir durch die Tauf, durchs Wort und Predigtamt,
die Geistesfrüchte schenk uns reichlich allesamt.

Waiting...

Ach, tak! Ty wieczny duchu, cieszysz wszech świątobliwych,
czekamy, byś z błogosławieństwem nam tu przybył,
Twoiśmy przez Chrzest, Słowo, urząd kazania,
owoce ducha śliy nam wszem pełne wyszukania.

Waiting...

3.

Du edler Liebesgeist, lass deine Liebesflammen
durchs Herz und Seele ziehn, und füge sie zusammen,
bei Christi Liebesmahl wirst du geschäftig sein,
ach, präge Christi Sinn uns allen kräftig ein.

Waiting...

Szlachetny duchu miłowania, niech miłości Twe płomyki
tchną w sierce, duszę, i złączą się wraz z sykiem,
przy Chrysta uczcie miłowania bądź żywo obecnym,
ach, wytłocz Chrysta zmysł nam wszem ruchem mocnym.

Waiting...

4.

Wir sind an Christi Leib zu Gliedern auserkoren,
durch deine Gnadenkraft in Christo neu geboren,
ach! schaffe, wie du bist, an Gaben mancherlei,
dass jeder seines Orts ein lebend Gliedmaß sei.

Waiting...

Myśmy obrani na Chrystowe członki ciała,
przez moc klemencyi Twey w Chryście istność nam nową się stała,
ach! stwórz, czymeś Ty, darów Twych mnogości,
by wszelkie mieśćce tego żywym członkiem było w pełności.

Waiting...

5.

Uns lehret Christi Tisch, Fried und Gemeinschaft haben,
und darzu dienen die von dir empfangnen Gaben,
wenn nun der alte Feind uns listig trenne will,
so wehre ihm und mach uns friedsam, fromm und Still.

Waiting...

Chrystusów stół nas uczy mieć pokoiu, wspólnoty,
temu służą od Cię otrzymane w dani cnoty,
skoro wróg dawny chce ninie nas chytrze rozdzielić
odeprzyi więc go, nam day pokoiu, zbożności, kontroli.

Waiting...

6.

Was unserm Willen fehlt, das hier nur Stückwerk bleibet,
was unsern Willen lockt und zum Verderben treibet,
das lasse, großes Licht, durch deinen Glanz vergehn,
und uns in Gottes Kraft getrost und gläubig stehn.

Waiting...

Co brak iest woli naszey tuć iest niedoskonałym,
co wolę kusi, wwodzi w zgubę niech wspaniały
blask Twoy przez światłość Twą skaże na przeminienie,
aby w mocności BOŻEY stał on w nas pewnie, wiernie.

Waiting...

7.

Wen Gottes Geist beseelt, wen Gottes Wort erreget,
und wer die Erstlinge von seiner Gnade träget,
der stimme mit uns ein und preise Gottes Treu,
sie ist an diesem Fest und alle Morgen neu.

Waiting...

Komu BOŻY Duch natchnieniem, komu BOŻE Słowo podnietą
a kto pierwociny łaski Iego niesie, niech to
głos wyda z siebie wraz z nami, chwali wierność BOŻĘ,
tać w święto toć a wszelki ranek nową być może.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Valentin Ernst Löscher, 1713
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 936, NBA Nr. 67

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Niedzielę I Męki Pańskiej roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXII°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on 3rd April A.D. 2022. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników