Jezus, sierca mego radości

BWV 473 - Jesu, meines Herzens Freud

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 473

Jesu, meines Herzens Freud

Waiting...

Jezus, sierca mego radości

Waiting...

1.

Jesu, meines Herzens Freud
süßer Jesu!
Meiner Seelen Seligkeit,
Süßer Jesu!
Des Gemütes Sicherheit,
Süßer Jesu,
Jesu!, süßer Jesu!

Waiting...

Jezus, sierca mego radości,
słodki Jezus!
Mej duszyce Ty świętości,
słodki Jezus!
zmysłów moich pewności,
słodki Jezus,
Jezus! Słodki Jezus!

Waiting...

2.

Tausendmal gedenk ich dein,
mein Erlöser!
Und begehre dich allein,
mein Erlöser!
Sehne mich, bei dir zu sein,
meiner Erlöser!
Jesu! Mein Erlöser!

Waiting...

Tysiąckroć wspominam na Cię,
moy Wybawco!
A pożądam jedno ja Cię,
moy Wybawco!
Chciałbym juże być blizko Cię,
moy Wybawco!
Jezus! Moy Wybawco!

Waiting...

3.

Weide mich und mach mich satt,
Himmelsspeise!
Tränke mich, mein Herz ist matt,
Seelenweide!
Sei du meine Ruhestatt,
Ruh der Seelen!
Jesu! Ruh der Seelen!

Waiting...

Wypasaj mię a uczyń sytym,
niebiański pokarmie!
Napój mię, me sierce sterane,
duszne pastwisko!
Bądź mi odpoczynieniem,
duszne odpoczynienie!
Jezus! Duszne odpoczynienie!

Waiting...

4.

Nicht ist lieblichers als du,
liebste Liebe!
Nichts ist freundlicher als du,
milde Liebe!
Auch nichts süßers ist als du,
süße Liebe!
Jesu!, süße Liebe!

Waiting...

Nics wdzięczniejszego niemasz nad Cię,
wdzięczna miłości!
Nics milszego niemasz nad Cię,
łagodna miłości!
Nics słodszego niemasz nad Cię,
słodka miłości!
Jezus! Słodka miłości!

Waiting...

5.

Ich bin krank, komm stärke mich,
meine Stärke!
Ich bin matt, erquicke mich,
süßer Jesu!
Wenn ich sterbe, tröste mich,
du mein Tröster!
Jesu, du mein Tröster!

Waiting...

Jeśm schorzały, przydź ku pokrzepieniu,
moja mocności!
Jeśm sterany, orzeźwij mię,
słodki Jezus!
Skoro umrę, uciesz mię,
Tyś mi Pocieszycielem!
Jezus, Tyś mym Pocieszycielem!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Johann Flitner 1661
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 696, NBA Nr. 48

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 4 I A.D. 2019. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Wacławowi Nowakowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 4th day of January A.D. 2019. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Wacław Nowak. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników