IEzu, wiaryś mey zdobieniem

BWV 472 - Jesu, meines Glaubens Zier

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 472

Jesu, meines Glaubens Zier

Waiting...

IEzu, wiaryś mey zdobieniem

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Jesu, meines Glaubens Zier,
wenn ich traure, meine Wonne,
wenn es Nacht ist, meine Sonne,
mein Verlangen für und für.
Du alleine tilgst die Sünden,
du alleine machst mich rein,
du alleine bist zu finden,
wenn ich sonsten ganz allein.

Waiting...

IEzu, wiaryś mey zdobieniem,
w czasie smętku błogostanem,
skoro noc słońca promieniem,
w każdym czasie pożądanem.
Ty gładzisz grzechy iedyny,
czynisz ieden bez skaz mnie,
Ty sam masz być nalezionym
skorom sam iest pośród ziem.

Waiting...

2.

Jesus, deine Todesnot,
lässt mein Leben ewig leben,
was dein Blut mir hat gegeben,
tilgt im Tode selbst den Tod,
wäschet meine Missetaten,
machet Unschuld aus der Schuld,
gibet Rat, wo nicht zu raten,
schenkt mir Gottes Gnad und Huld.

Waiting...

IEzu, śmirci Twey boleści miane
daią mi wieczyste życie,
co od Twey Krwi darowane
w śmirci gładzi śmirci bycie,
oczyszcza moie przewiny,
winę w niewinność obraca,
radzi, gdy zamilknie inny,
łaskę BOŻĄ ku mię zwraca.

Waiting...

3.

Jesu, meine Zuversicht,
Jesu, o du mein Erretter,
Jesu, Mittler und Vertreter,
meiner Seelen schönstes Licht,
Jesu, meines Glaubens Mehrer,
meines Herzens Eigentum,
Jesus, Jesu, mein Erhörer
Und mein einzger Preis und Ruhm.

Waiting...

IEzu, moiąś iest ufnością,
IEzuś, moim wybawieniem,
pośrednikiem, pełnomocnością,
duszy przekrasnym promieniem,
wiaryś mey pomnożycielem,
sierca megoś Ty własnością,
IEzu, Ty wysłuchasz wiele,
iedną nagrodą, godnością.

Waiting...

4.

Dein Blut soll der Balsam sein,
der für meine Sünde dienet.
Du hast mich mit Gott versühnet
Und machst mich wie Schnee so rein,
dass kein Sündenfleck mir schade,
Jesu, meiner Unschuld Pracht,
Dank sei dir für deine Gnade,
die mich hat so rein gemacht.

Waiting...

Krew Twa - wonność, ukoienie,
winna służyć na me grzechy.
Tyś z mym BOGIEM pogodzeniem,
równasz mię ze śniegu puchem
czystym, krom grzechowych plam,
IEzu, niewinnościś chwałą,
za łaskę weź dzięki sam,
któryś sczyścił duszę całą.

Waiting...

5.

Lass mich nicht durch Sündenschuld
deine Liebem Herr, verscherzen,
hilf, dass ich mit reinem Herzen
suche deine Gnad und Huld.
Gib, dass ich mög alles meiden,
was mit Sünde mich befleckt.
Lass mich durch dein blutig Leiden
sein gereinigt und bedeckt.

Waiting...

Niech przez winę ia grzechową
nie kpię z Ciebie, miły Panie,
wspomóż, bym z czystością nową
szukał, gdzie Twey łaski zlanie.
Day mi wszego ominienie,
od czegom grzechem splamiony.
Niech przez Twe krwawe cierpienie
będę czysty, ochroniony.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Gottfried Wilhelm Sacer 1714
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 119, NBA Nr. 8

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i p. Jakubowi BURZYŃSKIEMU poświęcam propozycję przekładu spisaną w Święto Ziawienia Pańskiego roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXII°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and Mr. Jakub BURZYŃSKI I dedicate the proposal of the translation written on 6th of January A.D. 2022. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników