Jezus, Twe miłości rany

BWV 471 - Jesu, deine Liebeswunden

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 471

Jesu, deine Liebeswunden

Waiting...

Jezus, Twe miłości rany

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Jesu, deine Liebeswunden,
deine Angst und Todespein
haben mich so hoch verbunden,
dass ich kann beständig sein.

Waiting...

Jezus, Twe miłości rany,
bojaźń Twa y ból ogromny
dały, iżem tak związany –
jam w możności bydź niezłomnym.

Waiting...

2.

Meine Freude wird zwar sterben,
denn die Welt lässt mich allein
und will mich nun ganz verderben,
doch ich will beständig sein.

Waiting...

Radość moja wszelka zginie,
świat ostawia mię przyziemny,
pragnie, iżbym zczeznął ninie,
atoli chcęć bydź niezłomnym.

Waiting...

3.

Will mich jedermann verlassen,
soll ich mich nicht mehr erfreun,
will mein Fleisch und Blut mich hassen,
will ich doch beständig sein.

Waiting...

Wszelki duch precz odstępuje,
winnym rzucić, co przyjemnym,
ciało, krwie wstręt k’mię czuje,
atoli chcęć bydź niezłomnym.

Waiting...

4.

Geist und Seele, Leib und Leben,
Herz und Sinn ist alles dein,
Alles hab ich dir ergeben
Dass ich kann beständig sein.

Waiting...

Duch, duszyca, żywot, ciało,
sierce, czyn – Twe to własności,
wszytko Tobie się oddało,
bym się ćwiczył w niezłomności.

Waiting...

5.

Will mein Glaubenslicht verschwinden,
ei, so soll dein heller Schein
das noch glimmend Docht anzünden,
dass ich kann beständig sein.

Waiting...

Skoro pobrzask wiary sczeźnie
niech Twoje jasne światłości
sprawią knota rozpalenie,
bym się ćwiczył w niezłomności.

Waiting...

6.

Will der Tod das Herze brechen,
senkt man mich ins Grab hinein,
soll mein Mund doch immer sprechen:
Dir will ich beständig sein.

Waiting...

Skoro serce złamie me śmirć,
zanurzą mię w czeluść trumny,
winny usta zawżdy prawić:
dla Cię chcęć ja bydź niezłomnym.

Waiting...

7.

Nun du kannst mich wohl erhalten,
wenn ich werde zu dir schrein,
lass die Liebe nicht erkalten,
so will ich beständig sein.

Waiting...

Ninieś chować mię w możności,
skoro podniosę krzyk szumny,
zwól nie oziębić miłości,
iżbym trwał będąc niezłomnym.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 139, NBA Nr. 10

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 6 I A.D. 2019. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Adrianowi Niklowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 6th day of January A.D. 2019. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Adrian Nikiel. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników