Miłuię IEzusa w każdey ia godzinie

BWV 468 - Ich liebe Jesum alle Stund

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 468

Ich liebe Jesum alle Stund

Waiting...

Miłuię IEzusa w każdey ia godzinie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Ich liebe Jesum alle Stund,
ach wen sollt ich sonst lieben?
Ich liebe ihn mit Herz und Mund,
der Welt Gunst macht Betrüben.
Ich liebe Jesum in der Not,
ich liebe, ich liebe Jesum bis in Tod.

Waiting...

Miłuię IEzusa w każdey ia godzinie,
ach, kogóż winienen miłować inszego?
Miłuię siercem, usty Iego
życzliwość świata sprawia przygnębienie.
Miłuię IEzusa pośród biady,
miłuię, miłuię IEzusa skoro śmirć spada.

Waiting...

2.

Nichts Süßers ist als Jesus Lieb,
sie kann mir alls versüßen;
in Jesu Lieb ich mich stets üb,
bei ihr ist kein Verdrüßen.
Ich liebe Jesum bis in Tod,
ich liebe, ich liebe Jesum bis in Tod.

Waiting...

Niemaszci słodszego nic krom IEzusa miłowania,
tać wsze mi osłodzić w możności;
w IEzusa stale się ćwiczę miłości,
niemaszci nic przy Nim z niezadowolenia.
Miłuię IEzusa pośród biady,
miłuię, miłuię IEzusa skoro śmirć spada.

Waiting...

3.

Mich scheidet nichts von Jesu Lieb,
kein Trübsal Angst und Schmerzen
Ob Kreuzeslast mich druckt und trieb,
bleibt Jesus mir im Herzen
Ich liebe Jesum in der Not,
ich liebe, ich liebe Jesum bis in Tod.

Waiting...

Od IEzusa miłości nic mię nie odkroi,
nie utrapienie, nie trwoga, bolenie,
choć krzyżowe brzemię dławi mię, smętnym czyni
IEzus w sercu pozostawa moim.
Miłuię IEzusa pośród biady,
miłuię, miłuię IEzusa skoro śmirć spada.

Waiting...

4.

Die irdsche Lieb ist wie ein Rauch,
so aufsteigt, bald verschwindet;
kommt Trauern an, vergeht es auch,
eh man es fast empfindet.
Ich liebe Jesum in der Not,
ich liebe, ich liebe Jesum bis in Tod.

Waiting...

Miłość ze świata iest niby dym stała,
ledwie się wzniesie, iuże cała ginie;
smętki przybędą, takoż tać przeminie,
dopiero co duszyna trochę iey poznała.
Miłuię IEzusa pośród biady,
miłuię, miłuię IEzusa skoro śmirć spada.

Waiting...

5.

Die Jesuslieb bringt Seelenlust,
auch wenn das Herz in Trauern;
nur Jesuslieb ist mir bewusst,
weil Jesuslieb tut dauern.
Ich liebe Jesum in der Not,
ich liebe, ich liebe Jesum bis in Tod.

Waiting...

Miłość IEzusowa duszy niesie weselenie,
takoż skoro sierce boleie,
iedney miłości IEzusa poznać ia się daię,
gdyż miłość IEzusa przydawa istnienie.
Miłuię IEzusa pośród biady,
miłuię, miłuię IEzusa skoro śmirć spada.

Waiting...

6.

Von Jesu Liebe lass ich nicht,
ich hab mich ihm versprochen
ich lieb, bis löscht mein Lebenslicht
und bis mein Herz gebrochen
Ich liebe Jesum in der Not,
ich liebe, ich liebe Jesum bis in Tod.

Waiting...

Od miłości Iego nie będę odłączonym,
Iemu siebie dałem przyobiecanie,
miłuię dokąd spłonie żywota moy kaganek,
nim serce rozpęknie się skruszone.
Miłuię IEzusa pośród biady,
miłuię, miłuię IEzusa skoro śmirć spada.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Anonymus
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 737, NBA Nr. 52

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Święto Ś. Kayetana, Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on 7th August A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników