Radość mam ja w Tobie

BWV 465 - Ich freue mich in dir

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 465

Ich freue mich in dir

Waiting...

Radość mam ja w Tobie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Ich freue mich in dir
und heiße dich willkommen,
mein liebstes Jesulein.
Du hast dir vorgenommen,
mein Brüderlein zu sein;
ach ein wie süßer Ton!
Wie freundlich sieht er aus,
der große Gottessohn!

Waiting...

Radość mam ja w Tobie,
więc niechaj Cię pozdrowię,
Jezuniu moy miluczki.
Twym jest postanowienie
by zostać mym braciszkiem;
jak słodkie ma toć brzmienie!
Wdzięcznym tako po wniszku
potężny Boży Syn!

Waiting...

2.

Gott senkt die Majestät,
sein unbegreiflich Wesen,
in eines Menschen Leib;
nun muss die Welt genesen.
Der allerhöchste Gott
spricht freundlich bei mir ein,
wird gar ein kleines Kind
und heißt mein Jesulein.

Waiting...

Bóg uniża swe wielkości,
Byt swoy niepojęty przecie,
do powłoki doczesności:
ninie zdrowieć mus ci, świecie.
Oto Boga największego
mowa do mię ciepła, prawa,
Onci dziecięciem się stawa
imieniem Jezuska mego.

Waiting...

3.

Wie lieblich klingt er mir,
wie schallt er in den Ohren!
Er kann durch Stahl und Erz
und harte Felsen bohren,
das liebste Jesulein.
Wer Jesum recht erkennt,
der stirbt nicht,
wenn er stirbt,
sobald er Jesum nennt.

Waiting...

Jak Onci mile brzmi,
jak dźwięczy w uszach mi!
Stal y rudę przeszyje,
twardą skałę przebije
Jezusik najmilejszy.
Któż Jezusa zna prawdziwie
tenci przeżywie
w śmirci godzinie
skoro krzyknie Jego imię.

Waiting...

4.

Wohlan, so will ich mich
an dich, o Jesu, halten,
und sollte gleich die Welt
in tausend Stücke spalten.
O Jesu, dir, nur dir,
dir leb ich ganz allein.
Auf dich, allein auf dich,
Mein Jesu, schlaf ich ein.

Waiting...

Oto w Tobie, Jezu Boże,
ufność swoją cale złożę,
skoro świat powinien cały
rozpaść w drobne sie kawały.
O Jezus, Ciebie jednego
miłuję z sierca całego.
W Tobie, ach, w Tobie jedynie
mój Jezu, zasypiam ninie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Caspar Ziegler 1697
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 194, NBA Nr. 13

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 4 I A.D. 2019. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Aleksandrowi Podolskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 4th day of January A.D. 2019. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Aleksander Podolski. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników