Kres ninie memu żywotowi nastał

BWV 457 - Es ist nun aus mit meinem Leben

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 457

Es ist nun aus mit meinem Leben

Waiting...

Kres ninie memu żywotowi nastał

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Es ist nun aus mit meinem Leben,
Gott nimmt es hin, der es gegeben,
kein Tröpflein mehr ist in dem Fass,
es will kein Fünklein mehr verfangen,
das Lebenslicht ist ausgegangen,
kein Körnlein mehr ist in dem Glas.
Nun ist es aus, es ist vollbracht,
Welt, gute Nacht! Welt, gute Nacht!

Waiting...

Kres ninie memu żywotowi nastał,
BÓG bierze go, tenci go przydał,
niemaszci w beczce chociażby kropelki,
żegnanie daj zagasłej skierce,
żywota blask zagaszon wszelki.
żadnego ziarenka w butelce.
Ninie iest kres, dokonane przecie,
świecie, dobranoc! Dobranoc, świecie!

Waiting...

2.

Komm, Todestag, du Lebenssonne,
du bringest mir mehr Lust und Wonne,
als mein Geburtstag bringen kann,
du machst ein Ende meinem Leiden,
das sich schon mit den Kindtauffreuden
von jenem hat gefangen an.
Nun ist es aus, es ist vollbracht,
Welt, gute Nacht! Welt, gute Nacht!

Waiting...

Przydź, zgonu dniu, Tyś słońcem żywota,
niesiesz mi roskoszy, wiesela więcey
od rocznic narodzin dla świata,
kres kładziesz mey cierpienia męce,
co od dnia chrztu wodą polania
poczęły się, od tegoż dnia.
Ninie iest kres, dokonane przecie,
świecie, dobranoc! Dobranoc, świecie!

Waiting...

3.

Gottlob, itzt kann ich recht genesen,
mein Sodom bist du mir gewesen,
o Sündenwelt, o Lasterhaus,
der Tod soll mir ein Engel heißen,
der mir wie Lot den Weg soll weisen,
ich folg mit Freuden nun hinaus;
hinaus zu Gott, des Donner kracht
Welt gute Nacht! Welt, gute Nacht!

Waiting...

Bogu dzięki, wyzdrowieć mogę ninie,
boś mi Sodomą bywał prawie,
o grzeszny świecie, zgrzeszeń domie,
zgon swoy aniołem mym nazowię,
tenże mi iako Lotowi wskaże
drogę, tą radośnie podążę.
Ninie iest kres, dokonane przecie,
świecie, dobranoc! Dobranoc, świecie!

Waiting...

4.

Wie gerne will ich von dir scheiden,
von dir und deinem Jammerleiden,
o Welt, mein Babel warest du,
die Menschen haben mich verwirret,
dass ich wie eine Taub gegirret,
durch Weinen, Seufzen immerzu.
Mein Leid ist aus, es ist vollbracht,
Welt, gute Nacht! Welt, gute Nacht

Waiting...

Iak chętnie oddzielę się z Tobą,
nadto od cierpień nieszczęsności,
Babel mi zastąpiłeś, o świecie, sobą,
ludkowie mi wiele niepewności
dali, iżem gruchotał iak turkawka
krom wolnego od westchnień, śloz skrawka.
Ninie iest kres, dokonane przecie,
świecie, dobranoc! Dobranoc, świecie!

Waiting...

5.

Welt, gute Nacht! behalt das Deine
und lass mir Jesum als das Meine,
denn ich lass meinen Jesum nicht.
Behüt euch Gott, ihr meine Lieben,
lasst meinen Tod euch nicht betrüben,
durch welchen mir so wohl geschichte
Nun ist es aus, es ist vollbracht,
Welt, gute Nacht! Welt, gute Nacht!!

Waiting...

Świecie, dobranoc! Weź, co Twoiego,
day, bym za swoie IEzusa miał,
przeto nie rzucę ia Iezusa mego.
BÓG niech was chroni, którychem ukochał,
by śmirć ma dla Was zmartwieniem nie była,
która mi wielkie dobro uczyniła.
Ninie iest kres, dokonane przecie,
świecie, dobranoc! Dobranoc, świecie!

Waiting...

6.

Was wollt ihr euch doch nach mir sehnen?
Ach! stillet, stillet eure Tränen,
weil meine schon gestillt sind,
mir wischt sie Jesus aus den Augen,
was wollen denn die euren taugen?
und lacht mit mir als Gotteskind.
Was Jesus macht, ist wohl gemacht,
Welt gute Nacht! Welt, gute Nacht!

Waiting...

Przecże wam tążyć za mną,
Ach! osuszcie ślozy wasze,
iuże me osuszone są,
IEzus mi wszelką z oka otrze,
czyż wasze oczy nie dosyć godnemi?
y w śmiech uderzy wraz z dziećmi BOŻEMI.
Ninie iest kres, dokonane przecie,
świecie, dobranoc! Dobranoc, świecie!

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Magnus Daniel Omeis 1673
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 847, NBA Nr. 57

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i hr. de Sainte Animie poświęcam propozycję przekładu spisaną we wtóry dzień ferialny po Święcie Nayświętszego Imienia IEzus roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXII°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and Comtesse de Sainte Animie I dedicate the proposal of the translation written on 4th of January A.D. 2022. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników