Oto napowrót początek bierze gorzki czas cierpienia

BWV 450 - Die bittre Leidenszeit beginnet abermal

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 450

Die bittre Leidenszeit beginnet abermal

Waiting...

Oto napowrót początek bierze gorzki czas cierpienia

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Die bittre Leidenszeit beginnet abermal
und breitet kläglich aus die große Pein und Qual,
darin mein Jesus sich so willig hat gegeben
O Leiden! voller Gnad und reiner Himmelslieb,
wozu sein treues Herz den frommen Heiland trieb,
wer kann die Liebe doch nach Würden gnug erheben!
Rinnet, ihr Tränen, mit völligem Lauf,
höret von Laufen ja nimmermehr auf!
Dieweil mein Heil und Teil anitzt verliert sein Leben,
anitzt verliert sein Leben.

Waiting...

Oto napowrót początek bierze gorzki czas cierpienia
rozpościeraiąc ku żałobie bol wielki a umęczenia,
którym IEzus moy oddał się z takąż chętnością,
o boleści! pełen łaski, czystey niebiańskiey miłości,
ku czemu przywiodło Zbawcę wierne Serce świątobliwego,
który miłowaniu zdolen dać wyrażenia godnego!
Ślozy, płynąć wam z prędkością pełną,
w czas żaden nie zaprzestańcie płynąć!
Gdyż oto Zbawienie me a część mnie ninie żywot Swoy traci,
ninie żywot Swoy traci.

Waiting...

2.

Ach! sollt ich Sünder noch itzt meine Lebenszeit
vollbringen hier in Lust, dafür in Ewigkeit,
der Höllen Marterpein und ewgen Jammer leiden?
Wer könnte solchen Schmerz von mir einst nehmen hin?
Ach, wehe mir! dass ich so sündlich worden bin,
und müsste sein von Gott auf ewig abgeschieden.
Fließet, ihr Augen, mit Wasser und Blut,
kein Geschöpfe die Hilfe mir tut;
jedoch wird noch mein Angst und Joch verkehrt in Freuden,
die Angst verkehrt in Freuden.

Waiting...

Ach! Winienem li grzesznikiem żywot moy na ziemi
przepędzić tuć w rozkoszy, za to po skończeniu
cierpieć w adzie ból męczarni, wieczne udręczenie?
Któż takie kiedyś odeymie ode mię cierpienie?
Ach, biada mi! iżem grzesznikiem się uczynił onym,
winienem od BOGA bydź wiecznie odłączonym.
Oczy, rozpłyńcie się wodą a krwią,
żadne stworzenie nie może przyiść z pomocą;
aleć trwoga, iarzmo odmieni się w wesele,
trwoga odmieni się w wesele.

Waiting...

3.

Mein Jesus stellet sich als meinen Bürgen dar,
von meiner Sünden Meng, so mehr als Haupteshaar,
ergriffen. Höret doch, wie er am Ölberg klaget
Itzt wird uns seine Not vor Augen recht gemalt,
auch wie mit seinem Blut die Handschrift ist bezahlt,
von ihm Gesetz und Fluch, ja Höll und Tod verjaget.
Sehets, ihr Augen, bedenk es, mein Herz,
höre den Jammer, empfinde den Schmerz.
Doch gläub und bleib an Leib und Seel nur unverzaget,
an Leib und Seele unverzaget.

Waiting...

IEzus moy iawić się iako moy poręczyciel gotowy
wobec mnogości zgrzeszeń mych, więcey ich od włosów głowy.
Posłyszaycie, iako skarży się Onci na Oliwney Gorze,
nędza przed oczy naszemi prawie ukazać się może,
takoż pismo Iego Iego krwią spłacone,
Zakon, przeklęsrtwo, takoż ad z śmircią przepędzone.
Oglądaycie, oczy, wspomniy na to, sierce,
posłysz lamentacye, boleść poczuy wielce.
Aleć wierzay, ciałem, duszą niewzruszenie,
ciałem, duszą niewzruszenie.

Waiting...

4.

Mein Jesu! hilf, dass ich dein Leiden recht bedenk
und mich in Andacht tief in deine Wunden senk,
damit mich nicht die Welt von deiner Liebe treibe
Insonderheit verleih, dass deine Passion,
Angst, Bande, Geißel, Spott und scharfe Dornekron,
auch Kreuzestod, dein Geist mir tief ins Herz einschreibe.
Lass mich stets denken, mein Jesu, an dich,
und dass in Buße ich kreuzige mich
Gib mir, dass dir ich hier und ewig dankbar bleibe,
dir ewig dankbar bleibe.

Waiting...

IEzus moy! Wspomóż, iżbym cierpienie Twe wspomniał należycie,
bym w skupieniu w rany Twe wniknął opwicie,
iżby mię świat nie oddzielił od Twego miłowania,
nade wszytko dozwól, iżbym misteria Twego konania,
trwogi, więzów, razów, kpin, korony z ostrych cierni,
takoż śmirci krzyżowey, w duchu rozważał wiernie.
Bądź, IEzu moy, ode mię rozważanym,
iżbym śród korności był ukrzyżowanym,
Day mi, bym Twym tuć y wiecznie wdzięcznym pozostawał,
Twym wiecznie wdzięcznym pozostawał.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Heinrich Elmenhorst 1681
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 258, NBA Nr. 17, Melodie Johann Franck 1681

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i p. Judycie TUPCZYŃSKIEJ poświęcam propozycję przekładu spisaną we wspomnienie ŚŚ. Eufemii, Łucji i Geminiana, Męczenników, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and Mrs. Judyta TUPCZYŃSKA I dedicate the proposal of the translation written on the 16th of September A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników