K'Tobie modły wznoszę, Tyś mym nawirzchnim Bogiem!

BWV 449 - Dich bet ich an, mein höchster Gott!

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 449

Dich bet ich an, mein höchster Gott!

Waiting...

K'Tobie modły wznoszę, Tyś mym nawirzchnim Bogiem!

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Dich bet ich an, mein höchster Gott!
Der du mich hast regieret
Und gnädiglich von Jugend auf geführet
Aus vieler Angst, Gefahr und Not;
Gib, dass mein Sinn zum rechten Ziel sich lenke
Und ich allzeit mein Ende wohl bedenke.

Waiting...

K'Tobie modły wznoszę, Tyś mym nawirzchnim Bogiem!
Tyś mną zawiadywał, w łaskawościś
wodził ode młodzieńczości
spośród mnogich niebeśpieczności, biady a trwogi;
Przyday zmysłowi memu ku celowi prawemu skierowanie
a w każdy czas o kresie mym dobre zapamiętanie.

Waiting...

2.

Zuvörderst wollst du meine Schuld
mir väterlich vergeben,
lass mir allzeit in meinem Herzen schweben,
was dein Sohn Jesus hat erduldt,
damit er mich in seine Wunden senke
und so mein End recht seliglich bedenke.

Waiting...

Naypierwey pragniesz przewiny me
przebaczyć zwyczaiem oycowskiem,
niech będę się w siercu mym wznosił
k'temu, co Twoy Syn, IEzus, znosił,
iżby w możności był zatopić mię w ranach
Swych, by kresu godzina była mi wspominana.

Waiting...

3.

Dein Geist regier mich als ein Kind
und richte meine Gänge,
hilf mir auch auf und fahre nicht zu strenge,
wenn ich aus Schwachheit fall in Sünd,
damit mich nicht verführen Satansränke
mein End recht heiliglich bedenke.

Waiting...

Twoy duch zarządza mną niby dziecięciem,
wsze moie ścieszki sądzi,
stąd wspomóż mię a nie wiedź zbyt nieubłaganie,
skoro przez słabość mą w grzechu ponownie stanę,
bym przez szatańskie podstępy niezwiedziony.
kresu mego święcie był świadomym.

Waiting...

4.

Gib, dass ich keinen Augenblick
dich aus dem Herze lasse,
dass ich mich stets in meinem Tun wohl fasse
und werf die eitle Welt zurück,
damit sie mich durch ihre Lust nicht kränke
und ich mein End ohn Hindernis bedenke.

Waiting...

Nie dopuść, bym nawet na chwilę
z sierca Cię wyzuł wnętrzności,
bym działał podług prawości stale
a odrzucił światowe próżności,
iżbym nie zachorzał przez pożądliwości iego,
a pamięć miał o końcu krom przeszkodzenia wszego.

Waiting...

5.

Lass mich erwarten wohl bereit,
wenn du mich wirst abholen,
lass mich allein dir bleiben stets befohlen
und denken an die Seligkeit,
die du mir gibst aus Gnaden zum Geschenke,
wenn ich mein End recht seliglich bedenke.

Waiting...

Niech będąc gotów oczekuię,
eżbyś mię zabrał z padołu ziemskiego,
niech pod Twemi rozkazy pozostaię,
pamięć chowaiąc żywotu świętego,
tenże mi oddasz z łaskawości w darze,
skoro kresu z pamięci świętego nie zmażę.

Waiting...

6.

Dein heilger Geist verlass mich nicht
in meiner letzten Stunde,
er schreie selbst aus meines Herzensgrunde,
wenn Zung und Mund gleich nichts mehr spricht,
ich weiß, er dämpft des Satans Mordgezänke,
wenn ich vorher mein Ende wohl bedenke.

Waiting...

Twoy Święty Duch niech przy mię zostanie,
w konieczney godzinie,
Onci woła sam z sierca mego wnętrzności
skoro ięzyk a usty mówić dłużey nie w możności,
wiemci ia, Onci ukróci szatańskie mordercze żądze,
skoro pierwey pamięcią o kresie dobrze rozporządzę.

Waiting...

7.

Er wohne mir mit Troste bei,
in allem Kreuz und Leiden,
dass ich mit Fried und Freude mög abscheiden,
und ewig werde froh und frei,
dass mich nun bald der Strom der Wollust tränke;
ach gib! dass ich mein Ende stets bedenke.

Waiting...

Onci przy mię żywie daiąc pocieszenie
śród krzyży wszech a cierpienia,
iżbym śród mieru a wiesiela odeyść był zdolnym,
a przez wieczny czas wesół był, nadto wolnym,
iżbym iuż wkrótce, ninie, wypiiał rzekę roskoszy,
ach day! bym myśl o końcu trwale w pamięci nosił.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 396, NBA Nr. 31

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE poświęcam przekład napisany w Święto Błogosławionego Jakuba Strzemię, Biskupa i Wyznawcy i dzień ferialny po nim, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH I dedicate the translation written on 21st and 22nd October 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników