Wspaniałość, światło Słońca kochanego

BWV 446 - Der lieben Sonne Licht und Pracht

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 446

Der lieben Sonne Licht und Pracht

Waiting...

Wspaniałość, światło Słońca kochanego

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Der lieben Sonne Licht und Pracht
hat nun den Tag vollführet,
die Welt hat sich zur Ruh gemacht;
tu Seel was sich gebühret;
tritt an die Himmelstür
und bring ein Lied herfür:
lass deine Augen, Herz und Sinn
auf Jesum sein gerichtet hin.

Waiting...

Wspaniałość, światło Słońca kochanego
dopełniły dzionka ninie,
oto spoczynek uczynion świata wszego;
czyń, duszo, co Twym zobowiązaniem;
idź ku Niebiosów bramom,
pieśni niech będą zabranemi:
niech oczy, sierce, zamysł tożsamo
na IEzusa będąć skierowanemi.

Waiting...

2.

Ihr hellen Sterne leuchtet wohl,
und gebet eure Strahlen,
ihr macht die Nacht des Lichtes voll;
doch noch zu tausend Malen
scheint heller in mein Herz
die ewge Himmelskerz,
mein Jesus, meiner Seele Ruhm,
mein Schatz, mein Schutz und Eigentum.

Waiting...

Wy, gwiazdy iasne, niech świecicie,
daiąc swoie promienie,
noc pełną światła uczynicie;
lecz zwielokrotnienie
tysiączne sierca mego sprawia
świeca niebieska wieczystości,
moy IEzus, duszy moiey sława,
skarb, azyl, w mey własności.

Waiting...

3.

Der Schlaf regiert itzt in der Nacht
bei Menschen und bei Tieren;
doch einer ist, der oben wacht,
bei dem kein Schlaf zu spüren.
Es schlummert Jesus nicht,
sein Aug auf mich gericht';
Drum soll mein Herz auch wache sein,
dass Jesus wachet nicht allein.

Waiting...

Śpiączka ninie w noc rządy sprawuie
śród ludzi, śród stworzeń żywych;
aleć iest Ten, co w górze czuie,
nie zna, co sen prawdziwy.
IEzus łupem snu nie pada,,
oko ma skierowane na mnie;
stąd winno sierce me takoż sobą władać,
by IEzus nie czuwał samotnie.

Waiting...

4.

Verschmähe nicht das schlechte Lied,
das ich dir Jesus, singe,
in meinem Herzen ist kein Fried,
bis ich es zu dir bringe.
Ich bringe, was sich kann,
ach nimm es gnädig an,
es ist doch herzlich gut gemeint,
mein Jesus, meiner Seelen Freund.

Waiting...

Nie odrzuć miernego pienia,
które do Cię, IEzu, wznoszę,
serce me krom uspokoienia,
nim Tobie go nie złożę.
Przynaszam com w możności,
ach, weźmiy toć łaskawie,
to dary serdeczności,
moy IEzu, dusznymś druhem prawie.

Waiting...

5.

Mit dir will ich zu Bette gehen,
dir will ich mich befehlen,
du wirst, mein Schutzherr, auf mich sehn
zum Besten meiner Seelen.
Ich fürchte keine Not,
ja selber nicht den Tod;
denn wer mit Jesus schlafen geht,
mit Freunden wieder aufersteht.

Waiting...

Z Tobą zalegnę w łoże,
Tobie powierzyć się pragnę,
Ty, chroniciel, pomożesz,
niech duszę ku dobru nagnę.
Nie lękam ia się biady,
ani samego zgonu,
kto z IEzusem w łoże pada
do radosnego wstawa tonu.

Waiting...

6.

Ihr Höllengeister, packet euch,
ihr habt hier nicht zu schaffen,
dies Haus gehört in Jesu reich,
drum lasst es sicher schlafen;
der Engel starke Wacht
hält es in seiner Acht,
ihr Heer und Lager ist mein Schutz,
drum sei auch allen Teufeln Trutz.

Waiting...

Piekielne duchy, z wami precz,
nic tu nie bywa dla was,
dom on - Królestwa Chrysta rzecz,
stąd miewa snu mocnego czas;
to anioł silną trzyma straż,
nie umknie uwadze iego,
woysko z obozem - azyl nasz,
diabła nie boim się żadnego.

Waiting...

7.

So will ich auch nun schlafen ein,
Jesu, in deinen Armen,
dein Gnad soll meine Decke sein,
mein Lager dein Erbarmen,
mein Traum die süße Lust,
die aus der Seiten Wunden fleußt
und dein' Geist in mein Herz ergeust.

Waiting...

Stąd takoż usnę ninie,
gdy, IEzu, w ramiona bierzesz,
łaska Twa winna mi schronieniem,
litością Twą me leże,
marzeniem sennem Twe radości,
co z rany boku płyną szerzey,
Duch Twoy wlał w sierca wnętrzności.

Waiting...

8.

So oft die Nacht mein Ader schlägt,
soll dich mein Geist umfangen,
so vielmal sich mein Herz bewegt,
soll dies sein mein Verlangen,
dass ich mit lauterm Schall
mög rufen überall:
Ach Jesu, Jesu! Du bist mein,
und ich bin auch und bleibe dein.

Waiting...

Iak często noc nadwątli moie żyły
duchem Cię tulić winienem,
ilekroć ruszy się mi sierce czułe
toć winno być pragnieniem
mym, bym wielkim głosem
wołać w możności był wszędy:
Ach, IEzu, Iezu! Tyżeś mem,
niech ia takoż Twym będę.

Waiting...

9.

Nun, matter Leib, gib dich zur Ruh
Und schlafe sanft und stille:
Ihr müden Augen, schließt euch zu,
denn das ist Gottes Wille;
schließt aber dies mit ein:
Herr Jesu, ich bin dein!
So wird der Schluss recht wohl gemacht,
Nun Jesu, Jesu, gute Nacht.

Waiting...

Ninie, mdłe ciało, odpocznienie,
lekko w spokoy się położysz,
oczom znużonym zamknienie,
przeto tać wola BOŻA;
niech to rzeczone zostanie:
Twoim iestem, IEzu Panie!
Takim kresu prawe położenie,
IEzu, dobranoc, o IEzu, ninie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Christian Scriver 1684
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 39, NBA Nr. 2

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i hr. de Sainte Animie poświęcam propozycję przekładu spisaną w dzień ferialny po Święcie Ziawienia Pańskiego roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXII°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and Comte de Sainte Animie I dedicate the proposal of the translation written on 7th of January A.D. 2022. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników