Oto, tak! Czas on nastał

BWV 440 - Auf, auf! Die rechte Zeit ist hier

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 440

Auf, auf! Die rechte Zeit ist hier

Waiting...

Oto, tak! Czas on nastał

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Auf, auf! Die rechte Zeit ist hier,
die Stunde wartet vor der Tür,
ihr Brüder, lasset uns erwachsen,
vergesst die Welt und ihre Sachen.

Waiting...

Oto, tak! Czas on nastał,
godzina ta przed drzwiami stawa,
bracia, mamy iuż urastać,
świat przepomnieć z iego sprawy.

Waiting...

2.

Bezwingt den Schlaf und kommt in eil,
denn unser Licht und Gnadenheil,
der rechter Trost und Schutz der Seinen,
ist näher als wirs selber meinen.

Waiting...

Odrzućcie sen, śpiesznie przybywać,
przeto nasz blask a łaska zbawienia,
ochrona swoich, pociecha prawa,
bliżey iest, niż sądzimy sami.

Waiting...

3.

Die ungestirnte schwarze Nacht
hat ihren schnellen Lauf vollbracht,
der sehr gewünschte Tag ist kommen
und hat die Nacht hinweggenommen.

Waiting...

Mroczna tać noc bezgwiazdna
prętki bieg swoy zakończyła,
wielce żądany dzień nastał,
przezeń noc stąd ustąpiła.

Waiting...

4.

Legt ihr auch ab den dunkeln Schein,
die Werke, die vergänglich sein,
zieht an des Lichtes helle Waffen,
lasst nichts als nur die Sünde schlafen.

Waiting...

Wynidźcie śród mroczney poświaty także
wy dzieła, któreście przeszłemi,
ruszaycie stąd przed światła orężem,
niech nic prócz grzechu nie śpi na ziemi.

Waiting...

5.

Geht auf dem Weg der Ehrbarkeit,
denkt, dass itzt sei des Tages Zeit,
lasst wilde Säuferei und Fressen,
dadurch wir Gott und uns vergessen.

Waiting...

Wynidźcie ścieszką honorową
z myślą, iż nastał czas dniowy ninie,
na trunek, żarcie wzruszcie głową,
przez nie Boga, bliźniego przepomnienie.

Waiting...

6.

Löscht aus den Leibes schnöde Brunst
seid feind der falschen Liebesgunst
auch liebet nicht Zorn, Hass und Zanken,
entsagt den neidischen Gedanken.

Waiting...

Zagaście cielne purubstwa podłości,
wrogiem wam fałszywe miłosne względy,
gniew, zazdrość a spory mieycie w nienawiści,
zawistne skłonności odrzucaycie wszędy.

Waiting...

7.

Zieht Jesum Christ, den Herren, an,
sein Leben sei stets eure Bahn,
versorgt den Leib, der von der erden,
und lasst ihn ja zu geil nicht werde.

Waiting...

Weźcie na się IEzukrysta, Pana,
żywot Iego waszą drogą stale,
o powłokę cielną dbaycie, tać ziemie dana,
niech nie rozgonia się porubstwem wcale.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Martin Opitz 1628
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 171, NBA Nr. 11

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE i p. Zofii Patsi poświęcam przekład napisany w Święto Świętej Jadwigi, Wdowy, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH and Ms. Sophia Patsi I dedicate the translation written on 16th October 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników