Jak wdzięczne goreje gwiazda z rana

BWV 436 - Wie schön leuchtet der Morgenstern

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 436

Wie schön leuchtet der Morgenstern

Waiting...

Jak wdzięczne goreje gwiazda z rana

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Wie schön leuchtet der Morgenstern
Voll Gnad' und Wahrheit von dem Herrn,
Die süsse Wurzel Jesse;
Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm
Mein König und mein Bräutigam,
Hast mir mein Herz besessen.
Lieblich, freundlich,
Schön und herrlich,
Gross und ehrlich,
Reich von Gaben,
Hoch und sehr prächtig erhaben.

Waiting...

Jak wdzięczne goreje gwiazda z rana
pełna łaski y prawdy od Pana,
słodki korzeniu Jessego;
Synu Dawidów z domu Jakóbowego,
Tyś mym Królem y Oblubieńcem,
posiadłeś Ty moye sierce,
miedźwno, przyjaźnie,
bosko a wdzięcznie,
szczyrze a potężnie,
w łaski opwitująco,
wysoce wzniośle, chwałą wielmi pałająco.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Philipp Nicolai 1599
Bemerkungen: Choral Nr. 278 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 19 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 19th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników