Któż w Bodze złożył dufanie

BWV 433 - Wer Gott vertraut

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 433

Wer Gott vertraut

Waiting...

Któż w Bodze złożył dufanie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Wer Gott vertraut
Hat wohlgebaut
Im Himmel und auf Erden,
Im Himmel und auf Erden;
Wer sich verlässt
Auf Jesum Christ,
Dem muss der Himmel werden,
Dem muss der Himmel werden.
Darum auf dich
All' Hoffnung ich
Ganz fest und steif thu' setzen.
Herr Jesu Christ,
Mein Trost du bist
In Todesnoth und Schmerzen,
In Todesnoth und Schmerzen.

Waiting...

Któż w Bodze złożył dufanie
tenci dobre miewa budowanie
w Niebiesiech a ziemie,
w Niebiesiech a ziemie;
Który sie zda
na Jezukrysta
musi Niebiosa dostanie,
musi Niebiosa dostanie.
Stąd ja na Cię, Boże,
wszytkiej dufności
pokłady silnie, stale położę.
Jezukryste Panie,
jeś mem pocieszaniem,
gdaż biada śmirci y boleści,
gdaż biada śmirci y boleści.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Joach. Magdeburg 1572; Sethus Calvisius 1597
Bemerkungen: Choral Nr. 135 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 22 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 22nd day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników