Jeśmy w przenikliwej nieszczęsności

BWV 432 - Wenn wir in höchsten Nöthen sein

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 432

Wenn wir in höchsten Nöthen sein

Waiting...

Jeśmy w przenikliwej nieszczęsności

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Wenn wir in höchsten Nöthen sein
Und wissen nicht, wo aus und ein,
Und finden weder Hülf' noch Rath,
Ob wir gleich sorgen früh und spät,
So ist das unser Trost allein,
Dass wir zusammen insgemein
Anrufen dich, du treuer Gott,
Um Rettung aus der Angst und Noth.

Waiting...

Jeśmy w przenikliwej nieszczęsności,
wiedząc, iż znikąd, z żadnej strony
lud nasz nie będzieć wspomożony,
troskać sie później czy we wczesności,
jedyną tać nasza bywa otucha,
oto wszytki ma, cała wraz gromada,
wołać, byś, Boże wierny, skłonił ucha
a salwował nas ode trwogi y zła.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Paul Eber 1566
Bemerkungen: Choral Nr. 247 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 28 VII A.D. 2018 ze zmianą 6 IV A.D. 2019. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. mgr Jerzemu Korwinowi-Małaczyńskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 28th day of July A.D. 2018 with a change introduced 6 IV A.D. 2019. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Jerzy Korwin-Małaczyński. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników