Gdaż nas biada dojmująca zacienia

BWV 431 - Wenn wir in höchsten Nöthen sein

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 431

Wenn wir in höchsten Nöthen sein

Waiting...

Gdaż nas biada dojmująca zacienia

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Wenn wir in höchsten Nöthen sein
Und wissen nicht, wo aus und ein,
Und finden weder Hülf' noch Rath,
Ob wir gleich sorgen früh und spät,
So ist das unser Trost allein,
Dass wir zusammen insgemein
Anrufen dich, du treuer Gott,
Um Rettung aus der Angst und Noth.

Waiting...

Gdaż nas biada dojmująca zacienia,
nie znamy skąd ma przyjść a kędy nama
szukać porady, dopomożenia,
czy późna bądź wczesna umartwienia
godzina, jednąć bywa nasza troska,
iżbyśmy my wszytki w naszej wspólnocie
Ciebie, u Którego wszak lojalności krocie,
o zbawienie z biedy prosili, mocy boska.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Paul Eber 1566
Bemerkungen: Choral Nr. 68 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 28 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. mgr Grażynie Osipa. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 28th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Grażyna Osipa. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników