Skoro czas ostatni nadejdzie

BWV 428 - Wenn mein Stündlein vorhanden ist

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 428

Wenn mein Stündlein vorhanden ist

Waiting...

Skoro czas ostatni nadejdzie

Waiting...

2.

Wenn mein Stündlein vorhanden ist
Und ich soll fahr'n mein' Strasse,
So g'leit du mich, Herr Jesu Christ,
Mit Hülf' mich nicht verlasse:
Mein' Seel' an meinem letzten End'
Befehl' ich, Herr, in deine Händ',
Du wirst sie wohl bewahren.

Waiting...

Skoro czas ostatni nadejdzie
a pójść moją drogą mi przyjdzie
prowadź mię, Panie Jezu, tedy
pomocy nie zbawiaj w czas biedy:
mę duszycę w czasie koniecznym
powierzam ja, Panie, w Twe dłonie,
byt ona ma swoy w nich bezpieczny.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Kirchengesangbuch Frankfurt a. M. 1569
Bemerkungen: Choral Nr. 321 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 12 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Mirosławowi Czechowskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 12th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Mirosław Czechowski. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników