Skoro czas ostatni nadejdzie

BWV 428 - Wenn mein Stündlein vorhanden ist

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 428

Wenn mein Stündlein vorhanden ist

Waiting...

Skoro czas ostatni nadejdzie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Wenn mein Stündlein vorhanden ist
Und ich soll fahr'n mein' Strasse,
So g'leit du mich, Herr Jesu Christ,
Mit Hülf' mich nicht verlasse:
Mein' Seel' an meinem letzten End'
Befehl' ich, Herr, in deine Händ',
Du wirst sie wohl bewahren.

Waiting...

Skoro czas ostatni nadejdzie
a pójść moją drogą mi przyjdzie
prowadź mię, Panie Jezu, tedy
pomocy nie zbawiaj w czas biedy:
mę duszycę w czasie koniecznym
powierzam ja, Panie, w Twe dłonie,
byt ona ma swoy w nich bezpieczny.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Kirchengesangbuch Frankfurt a. M. 1569
Bemerkungen: Choral Nr. 321 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 12 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Mirosławowi Czechowskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 12th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Mirosław Czechowski. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników