Cóż będziesz, duszyco ma, sie frasować?

BWV 425 - Was willst du dich, o meine Seele, kränken?

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 425

Was willst du dich, o meine Seele, kränken?

Waiting...

Cóż będziesz, duszyco ma, sie frasować?

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Was willst du dich, o meine Seele, kränken?
Meinst du, dass Gott nicht kann an dich gedenken?
Er weiss gar wohl, wann er dir helfen soll;
Denn er ist selbst der Gnad' und Güte voll.
Halt ihm nur stille;
Es gehet so sein Wille.
Wie kann er dich doch lassen in den Banden.
Du bist ja seine Braut.
Wer hofft in Gott und dem vertraut,
Wird nimmermehr zu Schanden.

Waiting...

Cóż będziesz, duszyco ma, sie frasować?
Mnimasz, iże Cie Bóg w pamięci nie chowa?
Onci zna dobrze czas, w którym dopomóc winien;
jestci łaskawości a dobrości pełen.
Przebywaj w cichości;
z wolą Jego w zgodności.
Jakżebyż miał Onci ostawić Cię w kajdanach.
Tyś jego oblubienica ukochana.
Który w Bodze miewa dufność a zawierzenie
nie będzieć zasromanem na wiek wiecznie.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Gottfried Volpelius 1682
Bemerkungen: Choral Nr. 241 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 17 VIIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Patrycji FORTUNÓWNIE. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 17th day of September A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Ms. Patrycja FORTUNA. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników