Czemuś, duszyco, tako zatroskaną

BWV 424 - Was bist du doch, o Seele so betrübet

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 424

Was bist du doch, o Seele so betrübet

Waiting...

Czemuś, duszyco, tako zatroskaną

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Was bist du doch, o Seele so betrübet
Dass dir der Herr ein Kreuz zu tragen giebet?
Was grämst du dich
So ängstiglich,
Als würdest du drum nicht von Gott geliebet?

Waiting...

Czemuś, duszyco, tako zatroskaną,
iże Ci Pan krzyż dawa ku noszeniu?
Czemuś zafrasowaną
w takimż baźnieniu,
jakobyś nie była od Boga umiłowaną?

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Freylinghausen Gesangbuch 1704 (1703)
Bemerkungen: Choral Nr. 193 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 29 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Grzegorzowi Klisiowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 29th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Grzegorz Kliś. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników