Na cóż zasmęcasz sie, me sierce

BWV 420 - Warum betrübst du dich, mein Herz

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 420

Warum betrübst du dich, mein Herz

Waiting...

Na cóż zasmęcasz sie, me sierce

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Warum betrübst du dich, mein Herz
Bekümmerst dich und trägest Schmerz
Nur um das zeitlich Gut?
Vertrau' du deinem Herren Gott,
Der alle Ding erschaffen hat.

Waiting...

Na cóż zasmęcasz sie, me sierce,
troskasz a odczuwasz boleści
jedno[1] o świata złote cielce?
W Panu Bodze swoye dufności
złóż, Tenci wsze rzeczy udziałał.

[1] Tylko.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Barth. Montius 1565
Bemerkungen: Choral Nr. 145 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 24 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Ewie Konstancji Bułhak. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 24th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Ewa Konstancja Bułhak. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników