Oćcze nasz w Królestwie Niebios

BWV 416 - VAter unser im Himmelreich

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 416

VAter unser im Himmelreich

Waiting...

Oćcze nasz w Królestwie Niebios

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

VAter unser im Himmelreich/der du uns
   allen heissest gleich Brüder seyn / und
dich ruffen an/ und wilt das bethen von uns
han/    gieb/    daß nicht beth allein der Mund.
Hilff/ daß es geh aus Hertzens Grund.

Waiting...

Oćcze nasz w Królestwie Niebios,
Który nazywasz wszytkich nas
braćmi, każesz wołać Cię,
chcesz ode nas modły mieć,
dozwól, iżby nie usty same sie modliły,
dopomóż, iżby modły z sierc głębi płynęły.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Val. Schumann Gesangbuch 1539
Bemerkungen: Choral Nr. 47 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach
Transkrypcję ze starodruku z roku od Wcielenia Pańskiego MDCCXVII przygotował p. Filip Adam Zieliński w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polskiej, Głównej Patronki Polski, roku od Wcielenia Pańskiego MMXX.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 8 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. B. B. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 8th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. B. B. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników