Nama Dzieciątko dzisia powito

BWV 414 - Uns ist ein Kindlein heut' gebor'n

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 414

Uns ist ein Kindlein heut' gebor'n

Waiting...

Nama Dzieciątko dzisia powito

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Uns ist ein Kindlein heut' gebor'n
Von einer Jungfrau auserkor'n
Des freuen sich die Engelein,
Sollten wir Mensch nicht fröhlich sein?
Lob, Preis und Dank sei Gott bereit't
Für solche Gnad' in Ewigkeit.

Waiting...

Nama Dzieciątko dzisia powito,
od Dziewicy niektórey wzjewiono,
stąd wiesielą się Anjeli
bychmy li, my ludkowie, radować sie nie mieli?
Bogu gotujcie falenie, sławę a dzięki wdzięczne
dla tejże łaskawości na wieki wieczne.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Barth. Gesaius 1601
Bemerkungen: Choral Nr. 148 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 29 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Dominikowi Tarczyńskiemu. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 29th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Dominik Tarczyński. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników