Boże, Ty, Któryś posiadł cnót wszytek

BWV 399 - O Gott, du frommer Gott

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 399

O Gott, du frommer Gott

Waiting...

Boże, Ty, Któryś posiadł cnót wszytek

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

O Gott, du frommer Gott
Du Brunnquell aller Gaben,
Ohn' den nichts ist, was ist,
Von dem wir alles haben,
Gesunden Leib gib mir,
Und lass in solchem Leib
Ein' unverletzte Seel'
Und rein Gewissen bleib.

Waiting...

Boże, Ty, Któryś posiadł cnót wszytek,
tegoś, co dobre na ziemi zdrojem,
krom tego nic, co jest, nie istnieje,
skąd z nas każdy miewa swoy dobytek,
moje niech będą zdrowe kończyny,
a zdrowie ciała niech da przyczyny
nieskażonej duszy posiadania
a sąmnienia zdrowym pozostania.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Heermann 1630; Darmstadt Gesangbuch 1698
Bemerkungen: Choral Nr. 314 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 4 VIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i x. Anzelmowi Etteltowi FSSPX. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 4th day of August A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Father Anselm Ettelt FSSPX. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników