Odpoczywają wszytkie dąbrowy

BWV 392 - Nun ruhen alle Wälder

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 392

Nun ruhen alle Wälder

Waiting...

Odpoczywają wszytkie dąbrowy

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Nun ruhen alle Wälder
Vieh, Menschen, Städt' und Felder,
Es schläft die ganze Welt;
Ihr aber meine Sinnen,
Auf, auf! ihr sollt beginnen,
Was eurem Schöpfer wohlgefällt.

Waiting...

Odpoczywają wszytkie dąbrowy,
bydło, naród, grody a murawy,
wszytki świat pogrążon bywa we śnie;
moye zmysły, wy atoli,
nuże, nużeż! poczynać winneście 
toć, co Stwórcę zadowoli.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Georg Forster 1539
Bemerkungen: Choral Nr. 288 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 17 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Józefowi Kronwitterowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 17th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Joseph Kronwitter. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników