Terazci sław, duszyco ma, Pana

BWV 390 - Nun lob', mein' Seel', den Herren

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 390

Nun lob', mein' Seel', den Herren

Waiting...

Terazci sław, duszyco ma, Pana

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Nun lob', mein' Seel', den Herren
Was in mir ist, den Namen sein,
Sein' Wohlthat thut er mehren,
Vergiss es nicht, o Herze mein,
Hat dir dein Sünd vergeben
Und heilt dein' Schwachheit gross,
Errett' dein armes Leben,
Nimmt dich in seinen Schooss,
Mit reichem Trost beschüttet,
Verjüngt dem Adler gleich,
Der Kön'g schafft recht, behütet,
Die leid'n in seinem Reich.

Waiting...

Terazci sław, duszyco ma, Pana,
cóż na mnie składa się, jego miano,
pomnożona od Niego fortuna,
przepomnieć Ci, sierce, niech nie dano
będzieć, iż Onci grzechy Twe przebacza
a niedoskonałości wielkie ulecza,
ratuje Twoy żywot, niebożę,
na łono swoje Cię położy,
balsam wylewa opwicie,
odmłodzonś jakoby orzeł,
Król chroni, postępuje należycie,
cirzpiące powiedzie w Królestwo Boże.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Kugelmann 1540
Bemerkungen: Choral Nr. 295 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 21 VIIII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 21st day of September A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników