Oto Bogu dajcie dziękczynienie

BWV 386 - Nun danket alle Gott

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 386

Nun danket alle Gott

Waiting...

Oto Bogu dajcie dziękczynienie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Nun danket alle Gott
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der grosse Dinge thut
An uns und allen Enden;
Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen an
Unzählig viel zu gut
Und noch jetzund gethan.

Waiting...

Oto Bogu dajcie dziękczynienie
siercami, usty, rękoma ninie[1].
Oto On wielkie rzeczy
czyni, mając nas w pieczy.
Oto w matczynym żywocie[2]
y odkądeśmy z kołyski
wyszli, majątków wszytkich
dawał a dawa nama krocie.

[1] Teraz.
[2] Tu: w łonie matki. Niegdyś ,,żywot'' oznaczało łono a ,,macica’’ matkę.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Crüger; 1648
Bemerkungen: Choral Nr. 32 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 25 VII A.D. 2018 ze zmianą w przypisach 20 III A.D. 2019. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Tadeuszowi Sznukowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 25th day of July A.D. 2018 with a change implemented within footnotes implemented on the 20th day of March A.D. 2019. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Tadeusz Sznuk. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników