Nie tako smętnieć, nie tako wielmi

BWV 384 - Nicht so traurig, nicht so sehr

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 384

Nicht so traurig, nicht so sehr

Waiting...

Nie tako smętnieć, nie tako wielmi

Waiting...

2.

Nicht so traurig, nicht so sehr
Meine Seele, sei betrübt,
Dass dir Gott Glück, Gut und Ehr'
Nicht so viel, wie Andern gibt;
Nimm fürlieb mit deinem Gott;
Hast du Gott, so hat's nicht Noth.

Waiting...

Nie tako smętnieć, nie tako wielmi[1]
bydź, duszyco[2] ma, strapioną,
iżeś od Boga szczęsnością, majątkiem a czcią
nie jako insze[3] obdarowaną;
Na Bodze[4] Twym poprzestać Ci,
mający Boga nie bywają zatroskani.

[1] Wielce.
[2] Duszo.
[3] Inni ludzie, bliźni.
[4] Bogu.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: J. S. Bach
Bemerkungen: Choral Nr. 149 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 17 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 17th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników