Nie tako smętnieć, nie tako wielmi

BWV 384 - Nicht so traurig, nicht so sehr

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 384

Nicht so traurig, nicht so sehr

Waiting...

Nie tako smętnieć, nie tako wielmi

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Nicht so traurig, nicht so sehr
Meine Seele, sei betrübt,
Dass dir Gott Glück, Gut und Ehr'
Nicht so viel, wie Andern gibt;
Nimm fürlieb mit deinem Gott;
Hast du Gott, so hat's nicht Noth.

Waiting...

Nie tako smętnieć, nie tako wielmi[1]
bydź, duszyco[2] ma, strapioną,
iżeś od Boga szczęsnością, majątkiem a czcią
nie jako insze[3] obdarowaną;
Na Bodze[4] Twym poprzestać Ci,
mający Boga nie bywają zatroskani.

[1] Wielce.
[2] Duszo.
[3] Inni ludzie, bliźni.
[4] Bogu.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: J. S. Bach
Bemerkungen: Choral Nr. 149 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 17 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 17th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników